Café De Knock

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Ruddervoorde
Straat Sint-Elooisstraat
Locatie Sint-Elooisstraat 53, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café De Knock

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sint-Elooisstraat nr. 53/ Terluchtestraat. Voormalig café "De Knock", ook gekend als "café Boone". Hoekpand gesitueerd op de spie tussen de Sint-Elooisstraat en de Terluchtestraat, gebouwd in 1877 als lage dorpswoning cf. oude foto gepubliceerd door Goethals. Volgens het kadaster is het pand in 1934 verbouwd: uit vergelijking met de foto leiden we af dat de bedaking is vernieuwd, de oorspronkelijke bakstenen gevel is bepleisterd en beschilderd. Bovendien bevindt de voordeur zich tot in de jaren 1980 in de rechtertravee.
Heden hoekpand van vier + drie (kant Sint-Elooisstraat) traveeën onder een schilddak met mechanische pannen en enkele dakvensters. Verankerde, bepleisterde en beschilderde lijstgevels met imitatievoegen. Vensteropeningen onder granito strekken die ter hoogte van het kalf over de gevel worden doorgetrokken. Recente dubbele deur in de linkertravee. Verankerde, bakstenen achtergevel. Bijbouw aan de kant van de Terluchtestraat thans gebruikt als garage, laag bakstenen volume onder een pannen dak.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Ruddervoorde, 1878/6, 1934/14.
GOETHALS L., Ruddervoorde vroeger en nu, Roeselare, 1980, p. 71.
VERHAEGHE A., De herbergen van De Platse, Heemkundige Kring Ruddervoorde, 1998, p. 10.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Elooisstraat

Sint-Elooisstraat (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.