erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID: 88295   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88295

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Torhoutsestraat nrs. 21-23/ Sportstraat. Vrij imposante woning op de hoek met de Sportstraat. Samenstel van vier diephuizen met trapgevels van respectievelijk één, drie, één en één travee onder verschillende zadeldaken met Vlaamse pannen. Verankerde, recent geel beschilderde baksteenbouw op een arduinen plint. Op een oude, ongedateerde foto uit de Provinciaal Bibliotheek verschijnt de woning met een beschilderde voorgevel en op de begane grond een voordeur in de derde travee en beluikte vensters; alle openingen hebben een natuurstenen latei en een dito als korte band doorgetrokken tussendorpel. De drie linkertraptoppen met fraaie sierankers zijn bekroond met een smeedijzeren windvaan. Volgens de foto bevond zich links van de woning eertijds een inrit en een kleine woning met puntgevel. De inrit is (sinds de jaren 1970 ?) vervangen door een tuintje ommuurd door een laag, bakstenen muurtje; de kleine woning is gesloopt en heeft plaats gemaakt voor de verbreding van de Sportstraat.

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK TOLHUIS BRUGGE: Ruddervoorde, Iconografie.
GOETHALS L., Ruddervoorde vroeger en nu, Roeselare, 1980, p. 36-37.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88295 (Geraadpleegd op 25-09-2020)