Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Ruddervoorde
Straat Torhoutsestraat
Locatie Torhoutsestraat 21-23, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Torhoutsestraat nrs. 21-23/ Sportstraat. Vrij imposante woning op de hoek met de Sportstraat. Samenstel van vier diephuizen met trapgevels van respectievelijk één, drie, één en één travee onder verschillende zadeldaken met Vlaamse pannen. Verankerde, recent geel beschilderde baksteenbouw op een arduinen plint. Op een oude, ongedateerde foto uit de Provinciaal Bibliotheek verschijnt de woning met een beschilderde voorgevel en op de begane grond een voordeur in de derde travee en beluikte vensters; alle openingen hebben een natuurstenen latei en een dito als korte band doorgetrokken tussendorpel. De drie linkertraptoppen met fraaie sierankers zijn bekroond met een smeedijzeren windvaan. Volgens de foto bevond zich links van de woning eertijds een inrit en een kleine woning met puntgevel. De inrit is (sinds de jaren 1970 ?) vervangen door een tuintje ommuurd door een laag, bakstenen muurtje; de kleine woning is gesloopt en heeft plaats gemaakt voor de verbreding van de Sportstraat.

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK TOLHUIS BRUGGE: Ruddervoorde, Iconografie.
GOETHALS L., Ruddervoorde vroeger en nu, Roeselare, 1980, p. 36-37.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Torhoutsestraat

Torhoutsestraat (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.