erfgoedobject

Patronaatszaal

bouwkundig element
ID: 88320   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88320

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Patronaatszaal
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Vlamingstraat nr. 3. Voormalige patronaatszaal gesticht onder de naam "Het Gildhof", thans zogenaamd "De Gilde". Het gebouw is gebouwd in 1906 als patronaatszaal voor het verenigingsleven en op 28 april 1907 plechtig ingehuldigd cf. arduinen herdenkingsplaat met inscriptie "GILDHOF OPGERICHT DOOR / E.H. SERRUYS PASTOR / EN 30 JAAR PRIESTER / EN E.H. CAM. MEYSMAN ONDERPASTOR / IN 'T J.O.H. 1906". Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het gebouw ingepalmd door de Duitsers en na de oorlog wordt een deel van het gebouw ingericht als noodkerk, ter vervanging van de gebombardeerde dorpskerk (cf. Markt nr. 1). Sindsdien en tot op heden wordt het gebruikt door het verenigingsleven. Op onbepaald tijdstip is het poortgebouwtje afgebroken cf. bouwsporen in de eerste travee van de zijgevel. In 1971 wordt het gebouw uitgebreid met een uitbouw met o.m. keuken. In functie daarvan wordt een kleine aanpalende woning gesloopt (cf. grondplan). De aan straatkant vrijgekomen grond is op heden in gebruik als een parkeerplaats.
Dwars op de straat geplaatst gebouw, opgetrokken in de voor het begin van de 20ste eeuw typische historiserende stijl. Verankerde baksteenbouw van acht traveeën onder zadeldak met Vlaamse pannen, opgesmukt met fraaie sierankers. Gevel aan straatkant uitgewerkt als puntgevel met schouwtje als topstuk. Gevel geleed door drie rondboognissen, centraal met (oorspronkelijk slechts half zo groot) rondbogig venster op arduinen afzaat; in de flankerende nissen telkens een soortgelijke, blinde nis op afzaat. Topstuk met oculus en er onder twee blinde oculi; verder verschillende sierankers. De zijgevel, afgeboord door een muizentandfries, is vanaf de zevende travee ingebouwd. Resterende travee-indeling door rondboognissen met deur of venster. De eerste travee is oorspronkelijk ingebouwd door een poortgebouwtje dat via een doorgang leidde naar een binnenplaats. Ter hoogte van de eerste travee resteren dus de sporen van een later gedichte opening (met ingevoegde enkele deur). Bewaard bovenlicht op arduinen afzaat met behouden houtwerk met kleine roedenverdelingen. Overige openingen met vernieuwd schrijnwerk, zonder de oorspronkelijke kleine roedenverdeling. Noordgevel met soortgelijke, blinde gevelritmering.
Binnenin één ruimte met podium. Oorspronkelijk boven de bar, mezzanine. Verlaagde zoldering verbergt korbeelspanten op arduinen consoles.

GYSSELS A., Case Study: De Gilde te Ruddervoorde, (onuitgeg. Studie), 2003-2004.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Patronaatszaal [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88320 (Geraadpleegd op 27-01-2020)