erfgoedobject

Hoeve met achterliggende schuur

bouwkundig element
ID
88365
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88365

Juridische gevolgen

Beschrijving

Lariksdreef nr. 1. Voormalige hoeve met achterliggende schuur aan de oostrand van het in oorsprong 19de-eeuwse kasteeldomein "De Woesten" (cf. Woestendreef nr. 8). Gelegen in een bosrijke omgeving ten westen van de Kortrijksestraat. Het woonhuis is gebouwd door de kasteelheer Napoleon Mortier, in de periode 1873-1875, vlak na de bouw van het kasteel in 1871. De schuur staat nog niet afgebeeld op de eerste mutatieschets. Weergegeven op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880). Links van het woonhuis loopt een grintweg naar de achterliggende schuur; buishekken halverwege de weg. Sterk begroeide en omhaagde voortuin met onverhard paadje leidend naar de voordeur van het boerenhuis, voorafgegaan door ijzeren hekje.
Eénlagig woonhuis van zes traveeën onder een sterk overkragend pannen dak (nok evenwijdig met de straat); dakvlak verlevendigd met zes ruitvormige motieven uit rode en blauwe Vlaamse dakpannen. Rechthoekige, beluikte vensters en voordeur met bovenlicht. Bewaard houtwerk. De schuur achter het woonhuis is evenwijdig met het woonhuis georiënteerd (nok evenwijdig met de straat). Baksteenbouw onder een overkragend zadeldak met pannen.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Waardamme, 1873/3.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met achterliggende schuur [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88365 (Geraadpleegd op 20-06-2021)