erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
88369
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88369
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen uit het midden van de 19de eeuw. Gebouwd samen met de hoeve aan de overzijde van de weg (confer nummer 1).
Weergave van de voorafgaande bebouwing op het primitief kadasterplan (circa 1835). In de periode 1842-1851 afbraak van de bestaande bebouwing en bouw volgens het kadaster van een woonhuis met een bijhorende stal in de boomgaard in opdracht van de weduwe van Charles Peers-D'Hondt. Huidige bebouwing nog niet weergegeven op de Atlas van de Buurtwegen (circa 1843) en op de Atlas van Vandermaelen (1846-1854). Woonhuis en stal weergegeven op de kaart van 1866 uit het Rijksarchief te Brugge als eigendom van Irénée Peers de Nieulant, toenmalig eigenaar van kasteel "De Breidels" (confer Oostkamp, Breidels nummer 1). In 1945 wordt het woonhuis op vraag van Edouard Peers de Nieuwburgh vergroot in zuidwestelijke richting. Zo wordt onder meer de huidige ingebouwde autobergplaats bijgebouwd. Mogelijk wordt dan ook het dakvenster aan de erfkant verbouwd.

Woonhuis en paardenstallen tegen over elkaar gelegen rondom een deels gekasseid en onverhard erf. Woonhuis gelegen aan de zuidzijde van het erf; verankerde baksteenbouw onder zadeldak met Vlaamse pannen, met een dakvenster aan de erfzijde. Witgeschilderde voorgevel op een zwartgeschilderde plint. Woongedeelte met opkamertravee aan de oostkant, rood beschilderde deuren en vensters met vernieuwd houtwerk. Recent aangebouwd volume tegen de zuidzijgevel, thans gebruikt als garage. Paardenstallen aan de noordzijde van het erf, bestaande uit twee volumes; verankerde baksteenbouw onder overkragende zadeldaken met pannen. Witgeschilderde voorgevel op een zwart beschilderde plint. Hoger volume links met klein venster en schuifdeur en met daarboven een dakvenster met laadluik; lager volume rechts eveneens met kleine vensters en vier staldeuren. Vernieuwd roodgeschilderd houtwerk.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waardamme, 1846/3, 1945/8.
  • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen van Watering van Blankenberge, nr. 1351: Kaart van eigendommen gelegen te Waardamme en Oostkamp, in het bezit van Mortier Triquet, 1866.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88369 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.