erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
88370
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88370

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Historische hoeve
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Historische hoeve zeker teruggaand tot de late 18de eeuw. Vermoedelijk gebouwd in opdracht van en in functie van de eigenaars van het nabijgelegen kasteel "Rooiveld" (confer 107-109) en via een dreef met populieren aan de overkant van de straat rechtstreeks met het kasteeldomein verbonden. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), en op het primitief kadasterplan (circa 1835) wordt het woonhuis met een boomgaard, een achterliggend, kleiner schuurtje en twee oostelijk gelegen bijgebouwtjes weergegeven. In 1843 meldt het kadaster dat het hoofvolume, dat op dat ogenblik eigendom is van Pieter de Melgar, wordt onderverdeeld in twee eenheden. Het bijgebouwtje ten oosten van de schuur wordt volgens het kadaster in 1843 omgevormd tot een huis en vergroot in 1856. Het tweede bijgebouwtje, ten oosten van het woonhuis, wordt al circa 1861 afgebroken. In datzelfde jaar registreert het kadaster eveneens een uitbreiding in noordwestelijke richting van het woonhuis (huidig nummer 62). De hoeve wordt weergegeven op een kaart uit het Stadsarchief van Brugge uit de periode 1856-1859. In 1859 erft Guido Arents de Beerteghem het kasteel "Rooiveld" (confer nummer 107-109) en de bijhorende hoeves en woningen. Ten laatste in 1882 wordt het huis ten oosten van de schuur in opdracht van Theodorus Arents de Beerteghem omgevormd tot een bakhuis en in 1888 geeft men de opdracht de schuur achter het woonhuis te vergroten.

Aan straatkant, lage, langwerpige boerenwoonst, sinds het midden van de 19de eeuw opgedeeld in twee, met achteraan een eveneens in twee opgedeelde schuur. Nummer 64 met bakhuis ten oosten van de schuur. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak met pannen met witgeschilderde gevels op zwartgeschilderde plint. Voorgevel van nummer 62 geritmeerd door vier en van nummer 64 door drie traveeën. Kleine, beluikte vensters. Bebouwing omgeven door een haag. Houten toegangshekken links en rechts van de woning.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Waardamme, 1849/4, 1861/5, 1885/12.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale legger, Waardamme, nrs. 45 en 264.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1120: Figuratieve kaart van eigendommen (sectie A, E en F), 19de eeuw.
STADSARCHIEF BRUGGE, Archief Moentack de Melgar, nr. 2147: Figuratieve kaarten en plannen, Plan van eigendom te Waardamme en Papenvijvers, eigendom van P. de Melgar, s.d.


Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88370 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Oostkamp

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.