18de-eeuwse hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Waardamme
Straat Sijslostraat
Locatie Sijslostraat 184, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed 18de-eeuwse hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Sijslostraat nr. 184. Voormalige, eind 18de-eeuwse hoeve, bestaande uit een woonhuis met dwars gesitueerde stalvleugel, eertijds gelegen ten zuiden van het voormalige kasteel "Doeveren" (cf. nr. 194), thans aan de rand van het gelijknamige natuurgebied. Bereikbaar via een zijarm van de oorspronkelijke Sijslostraat, die sinds de jaren 1970 vlakbij een viaduct over de autosnelweg Brugge-Kortrijk (E403/A17) is gelegen.
Weergave van een dwars op de straat gelegen woonhuis met een bijhorende schuur aan de straatkant en een achterliggend bakhuis op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), en op een kadastrale kaart van circa 1800 met de toestand van 1773, bewaard in het Rijksarchief te Brugge.
De bestaande hoeve wordt volgens de gegevens van het kadaster omstreeks 1863 tussen beide volumes uitgebreid met een nieuwe woning in opdracht van Camille Rotsart de Hertaing. Het oude woonhuis (huidige stalling) wordt in 1882 omgevormd tot stallingen. De schuur aan de straatkant wordt afgebroken in de tweede helft van de 20ste eeuw.
Beschrijving. Aan straatkant gelegen, éénlaagse woning van zeven traveeën onder een licht geknikt en licht overkragend zadeldak bedekt met blauwgesmoorde, Vlaamse pannen. Oranje baksteenbouw verlevendigd door het gebruik van gele baksteen voor de geprofileerde, spitsboogvormige omlijstingen van de deur- en vensteropeningen. Bovenlichten van de vensters en de deur verfraaid met bloemvormige roedenverdelingen. Bedaking met twee dakvensters gedecoreerd met een houten bekroning. Rechts, verbouwde zijgeveltop cf. ander metselwerk. Achterliggende (paarden)stallingen, dwars op het woonhuis georiënteerd. Baksteenbouw onder een zadeldak met oranje en blauwgesmoorde pannen. Gevel aan de zijde van het erf met verscheidene staldeuren.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Waardamme, 1863/5, 1885/18, 1941/9.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1868: Figuratieve kaart van een hofstede en gronden onder de heerlijkheid Jonkersambacht, "Het Hooge" genoemd, Waardamme, eigendom van J. Verschuere, circa 1800 (kopie).

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sijslostraat (Waardamme)

Sijslostraat (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.