erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
88385
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88385
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 18de-eeuwse hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Vrij imposante 18de-eeuwse hoeve gelegen in de wijk Veldhoek op het einde van het doodlopende zijtracé van de Stokhovestraat. De hoeve wordt weergegeven met twee losstaande en in elkaars verlengde liggende volumes op de kaart van circa 1770 uit het Rijksarchief te Brugge met bijschrift "hofstedeken van Pieter Puijpe daer hij woont 1760". De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), geeft aan dat de hoeve oorspronkelijk niet alleen vanuit de Stokhovestraat bereikbaar was; de hoeve was gelegen op het einde van een nu verdwenen weg, vertrekkende van de Veldhoekstraat en evenwijdig lopend met de Stokhovestraat (confer straatinleiding).
Afbeelding van het woonhuis met een stalgedeelte in het verlengde ervan op het primitief kadasterplan (circa 1835), eigendom van landbouwer Jacobus De Coninck. Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) wordt de heden  verdwenen weg die leidde naar de hoeve aangeduid als "Voetweg naer Jacobus Deconinck". Het kadaster vermeldt dat de weduwe van landbouwer Jacobus De Coninck in 1891 de hoeve verkoopt aan Constant De Leersnyder, die in 1942 het woonhuis uitbreidt aan de westkant. De bijgebouwen ten noorden en ten westen van het woonhuis dateren van de jaren 1960-1970.

Hoeve bestaande uit een woonhuis met aanpalende stallen, een kleine stal en enkele recente landgebouwen. IJzeren hekken aan de straatkant en deels gekasseide erfoprit. Boerenwoonst van anderhalve bouwlaag en zeven traveeën onder een zadeldak met pannen. Gecementeerde voorgevel met voordeur en een bijkomende deur ter hoogte van het woon- en stalgedeelte. Rechthoekige vensters met bewaard houtwerk en op de begane grond voorzien van rolluiken. Zijgevel links met staldeur onder een betonnen latei. Aanpalende stallen in het verlengde van het woonhuis (oostzijde); verankerde baksteenbouw onder een sterk overkragend zadeldak met pannen en een dakvenster rechts. Voorgevel met opeenvolging van licht getoogde staldeuren. Stal aan de westzijde van en dwars op het woonhuis georiënteerd; baksteenbouw onder een zadeldak met pannen. Gevel aan de zijde van het erf met twee licht getoogde staldeuren en een bovenliggend laadluik onder een betonnen latei.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waardamme, 1942/6.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 212: Kadastrale legger, artikel 17.
  • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nr. 168: Kaart van bossen van de kartuizers van Brugge, gelegen te Waardamme, circa 1770.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88385 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.