erfgoedobject

Café Cecilia

bouwkundig element
ID
88486
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88486

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Café Cecilia
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Waasmunster
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Huidig café Cecilia, teruggaand op herberg Sinte Cecilia, vroeger ook gekend als Lokaal der Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia (gesticht in 1805). Volgens een verkoopakte van 1897 toen een afspanning met beenhouwerij Sinte Cecilia omvattende een woonhuis met "stagie, oprijpoort, stallingen, remisiën en tuin". Behouden U-vormige aanleg met aan de straat gelegen breedhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder pannen zadeldak. Wellicht uit de eerste helft van de 19de eeuw doch met oudere kern van één bouwlaag: volgens sporen van een oudere constructie in de heden rood gekaleide linker zijpuntgevel met vlechtingen en een bovenvenster met zandstenen posten. Vlak bepleisterde en gewitte voorgevel met behouden bovenvensters (nieuw houtwerk). Tijdens het interbellum gewijzigde pui: brede schuiframen aan weerszij van cafédeur, onder I-lateien met rozetten. Links aanpalende rechte gevelpoort. Verankerde en gewitte bakstenen achtergevel met originele hoge benedenvensters met luikduimen en bepleisterde spiegels op de borstwering.

Links voormalig koetshuis onder lessenaarsdak met drie merendeels gedichte korfbogen tussen lisenen. Rechts kleine aangepaste vleugel.

  • Informatie verschaft door A. Roels, Waasmunster.
  • ROELS A., De Koninklijke Harmonie Ste Cecilia uit Waasmunster, Heemkring 'Het Sireentje', V,1, 1980, p. 120-122.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Café Cecilia [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88486 (Geraadpleegd op )