Café Cecilia

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Waasmunster
Deelgemeente Waasmunster
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 27, Waasmunster (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Waasmunster (adrescontroles: 25-04-2008 - 25-04-2008).
  • Inventarisatie Waasmunster (geografische inventarisatie: 01-09-2006 - 30-04-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café Cecilia

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Waasmunster

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1987.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huidig café Cecilia, teruggaand op herberg Sinte Cecilia, vroeger ook gekend als Lokaal der Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia (gesticht in 1805). Volgens een verkoopakte van 1897 toen een afspanning met beenhouwerij Sinte Cecilia omvattende een woonhuis met "stagie, oprijpoort, stallingen, remisiën en tuin". Behouden U-vormige aanleg met aan de straat gelegen breedhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder pannen zadeldak. Wellicht uit de eerste helft van de 19de eeuw doch met oudere kern van één bouwlaag: volgens sporen van een oudere constructie in de thans rood gekaleide linker zijpuntgevel met vlechtingen en een bovenvenster met zandstenen posten. Vlak bepleisterde en gewitte voorgevel met behouden bovenvensters (nieuw houtwerk). Tijdens het interbellum gewijzigde pui: brede schuiframen aan weerszij van cafédeur, onder I-lateien met rozetten. Links aanpalende rechte gevelpoort. Verankerde en gewitte bakstenen achtergevel met originele hoge benedenvensters met luikduimen en bepleisterde spiegels op de borstwering.

Links voormalig koetshuis onder lessenaarsdak met drie merendeels gedichte korfbogen tussen lisenen. Rechts kleine aangepaste vleugel.

  • Informatie verschaft door A. Roels, Waasmunster.
  • ROELS A., De Koninklijke Harmonie Ste Cecilia uit Waasmunster, Heemkring 'Het Sireentje', V,1, 1980, p. 120-122.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Waasmunster)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.