erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
88561
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88561

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Boerenwoning
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenwoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Oorspronkelijk een hoevewoning, beschermd monument bij Ministerieel Besluit van 13.11.2001. Aan de zuidelijke pleinzijde van de Rodendries ingeplant langwerpig huis vooruitspringend op de rooilijn. Baksteenbouw van zeven traveeën breed en een bouwlaag onder pannen zadeldak en met lagere achterbouw onder het deels opgetrokken en verlengd achterdakschild. Daterend uit het midden van de 17de eeuw met verbouwingen in het laatste kwart van de 18de eeuw. Van beide zijpuntgevels met vlechtingen en consoles bewaart de oostelijke nog een deel van een aandak op schouderstuk. Verankerde voorgevel op heden gewitte plint (vroeger gepikt) en bovenaan afgelijnd door een gewitte bepleisterde en geprofileerde daklijst met hanggoot. Traditionele getraliede kruisvensters in witte omlijstingen met sponning voorzien van halve luiken en diefijzers in de bovenlichten. De tussendorpels van de stenen kruiskozijnen hebben een geprofileerde druiplijst; bovendorpels geplaatst onder gekoppelde ontlastingsboogjes. De 18de-eeuwse korfboogvormige voordeur is gevat in een rechthoekige hardstenen omlijsting op neuten met tussendorpel en afgedekt door een rechte kroonlijst met sluitsteen; getralied bovenlicht voorzien van een 19de-eeuwse ijzeren tracering volgens geometrisch patroon. Gedichte lage deuropening in de westelijke zijpuntgevel. Gewitte achtergevel op gepikte plint met rechts een getralied opkamervenster in kalkstenen omlijsting. Het lagere uitgebouwde deel vertoont naast hoge getraliede vensters een kleiner vierkant venster en lage korfboogdeur met geprofileerd druiplijstje.

Interieur

Interieur met 17de-eeuwse elementen zoals de tongewelfde kelder, dubbelschouw van twee vroegere open traditionele haarden (uitwendig verbouwd in de tweede helft van de 18de eeuw); 18de-eeuws stuclijstwerk in Lodewijk XV-stijl op de bepleisterde plafonds en op schouwboezems, een open haard deels bekleed met houten panelen en paarse zogenaamde Delftse tegels, overhoeks geplaatste schouw in de opkamer. Paneeldeuren in Lodewijk XV-stijl in de centrale gang en centrale woonkamer. Rode tegelvloeren. Dakconstructie met in hoofdzaak 18de-eeuwse eikenhouten dakstoel naast oudere gordingen.

  • Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88561 (Geraadpleegd op )