Hof Termotten

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Dilsen
Straat Stokkemerbaan
Locatie Stokkemerbaan 58, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve Hof Termotten

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hof Termotten

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Tot 1954 eigendom van het kasteel Ter Motten. Hoeve met losstaande bestanddelen, waarvan de oude kern (17de of 18de eeuw, de situatie op de Ferrariskaart, 1771-77, is niet duidelijk) gevormd wordt door de schuur. Deze staat ook aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1846). Het oorspronkelijke woonhuis werd vervangen door het huidige, door middel van een gevelsteen in de zijgevel aan straatzijde gedateerd: PT/ BS DE R/ 1875.

Woonhuis met aansluitende stal, nok loodrecht op straat, links van het erf; ertegenover de langsschuur, eveneens nok loodrecht op straat; Achter aan het erf een recente stal. Het erf is door middel van een muur van de straat afgesloten. Woonhuis van drie traveeën, stal van twee traveeën, één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw op een gecementeerde plint. Bakstenen dropmotief onder de dakrand. Het woonhuis is een dubbelhuis, voorzien van rechthoekige beluikte vensters met hardstenen latei en lekdrempel. Rechthoekige deur onder hardstenen latei. Rechthoekige staldeur onder hardstenen latei, een getoogde staldeur en dito zolderluik. Zijgevels met aandaken en vlechtingen, rechts een topstuk.

Bakstenen langschuur onder vrij steil zadeldak (Vlaamse pannen). Een recent aanbouwsel tegen de zuidgevel vervangt een ouder aanbouwsel, waarvan de dakhelling aangegeven wordt door de vlechtingen van het aandak. Rondboogpoort in de gevel aan straatzijde. Zijgevels met aandak en vlechtingen; smeedijzeren muurankers en drie ronde uilengaten (309).

  • DAAMEN J., Dilsen in de historie, Dilsen, 1985.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stokkemerbaan

Stokkemerbaan (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.