erfgoedobject

Bassischool Maurits Sabbe

bouwkundig element
ID
88692
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88692

Juridische gevolgen

Beschrijving

Basisschool Maurits Sabbe, begrensd door Ieperlee-, IJzer- en Gasthuisveldstraat en Oude Liersebaan.

Voormalige dubbelschool voor jongens en meisjes (zie opschriften inkomgebouw), opgetrokken in de jaren 1928-1934 naar ontwerp van architect D. Vermeulen. Symmetrisch uitgewerkt, I-vormig complex met inkomgebouw parallel aan de Ieperleestraat, loodrecht op de klassenvleugel, respectievelijk jongens- en meisjesafdeling; flankerende speelplaatsen met overdekte galerij, en vernieuwde vleugel parallel aan de Gasthuisveldstraat met turnzaal, openbare bibliotheek en refter (1965 naar ontwerp van architect A. Installé); het aanpalende huis nummer 26 is de conciërgewoning, qua stijl aansluitend bij het geheel. Aan de voormalige meisjesspeelplaats, parallel aan de Oude Liersebaan, bevindt zich de bewaarschool.

Schoolpaviljoenen van één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen lijstgevels verlevendigd met contrasterende muurbanden, omlijstingen en gevelvlakken (witte steen of cementbezetting). Rechthoekige muuropeningen; slechts gedeeltelijk vernieuwd schrijnwerk. Kenmerkend voor deze school is het ontbreken van een doorlopende circulatie binnen de lange klassenvleugel (23 traveeën) waarvan ieder van de twaalf klassen alleen via een aparte gang aan de speelplaats toegankelijk is; verbindingsgangen tussen de klassen onderling ontbreken; slechts één dwarsgang van de ene speelplaats naar de andere, doorbreekt deze lange structuur.

  • PROVINCIAAL ARCHIEF ANTWERPEN, Scholen, Mechelen, Ieperleestraat, Gasthuisveldstraat en Oude Liersebaan.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bassischool Maurits Sabbe [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88692 (Geraadpleegd op )