erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
88721
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88721

Juridische gevolgen

Beschrijving

Aartrijksesteenweg nr. 91. Hoeve met losse bestanddelen op een onverhard erf, gelegen langs de zgn. "Waterstraat", een aarden wegel die vanaf de Aartrijksesteenweg naar de Eernegemweg leidt, op het Primitief kadasterplan (1830) "koeyweg" genoemd. Volgens Desmedt ook "Schepenwegelken" genoemd: ooit woonde de burgemeester in deze hoeve; de schepenen kwamen hier vergaderen.
Historiek. De eerste vermelding van deze hoeve dateert van 1692. Op een lijst van vervallen hofsteden van 1752 wordt de hoeve beschreven als een boerenhuis in zeer slechte staat en onbruikbare schuur, koeienstal, wagenhuis en varkensstal. Van Eenoo vermeldt dat de hoeve onder druk van de Brugse Vrije ca. 1751-1755 werd heropgebouwd. Op de Ferrariskaart (1771-1778) wordt de hoeve afgebeeld als twee parallelle volumes op een met bomen afgezoomd en omhaagd erf. Het Primitief kadasterplan en de Atlas der Buurtwegen (1844) vullen deze samenstelling aan met een bakhuisje ten noorden van het boerenhuis. In 1881 wordt het woonhuis-stalvolume naar het oosten toe verlengd en wordt een klein stalvolume ten westen van het huis gebouwd. In 1892 wordt de zuidelijke schuur afgebroken en vervangen door een nieuw schuurvolume ten westen van het erf. In 1945 wordt het woonhuis uitgebreid, het stalletje groter heropgebouwd en verschijnt ten oosten van de weg een loods.
Beschrijving. Hoeve met vier losse bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken, aan twee zijden van een onverhard erf met mestvaalt geschikt. Het erf is deels met een moerbeihaag omzoomd; er zijn resten van een boomgaard.
18de-eeuws boerenhuis van het langgeveltype ten noorden van het erf, aan erfzijde met een bakstenen stoep. Woonhuis van vijf traveeën + ten oosten aansluitende stal van een viertal traveeën, in 1881 met twee traveeën verlengd in opdracht van de familie della Faille d'Huysse. Witgekalkte baksteenbouw met gepekte plint onder mank pannen zadeldak (Vlaamse pannen, nok haaks op Waterstraat). Rood geschilderd schrijnwerk. Huis met licht getoogde vensters, waarvan twee beluikt; stal met laaddeur als klimmend dakvenster, kleine stalvensters en lage staldeuren. Rondbogig zoldervenster in zijpuntgevel aan de straat, waarboven een beeldnis met kruisornament.
Ten noorden van het woonhuis, een bakstenen bakhuis onder geknikt pannen zadeldak, witgekalkte gevels. Ten westen van het woonhuis, een bakstenen stal uit 1881.
Haaks op het woonhuis, aan de westkant van het erf, het schuurvolume van 1892. Bruine baksteenbouw onder pannen zadeldak (nok // Waterstraat). Dubbele dwarsschuur met geïncorporeerd dubbel wagenhuis ten noorden. Rechthoekige schuurpoorten tot onder de dakrand. Poortopeningen van het wagenhuis zijn segmentbogig.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Jabbeke, 1881/72, 1892/7, 1945/12.
Losse informatie van Marcel Desmedt, februari 2008.

VAN EENOO A., Jabbeke. Historie en legenden, Deel 3, Jabbeke, p. 316-319.


Bron     : Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   
Auteurs :  Hooft, Elise


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88721 (Geraadpleegd op 09-05-2021)