Windmolen Molen van Kerrebrouck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Jabbeke
Deelgemeente Jabbeke
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat zonder nummer, Jabbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Jabbeke (adrescontroles: 19-02-2008 - 19-02-2008).
  • Inventarisatie Jabbeke (geografische inventarisatie: 06-01-2005 - 01-01-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stenen romp van Molen van Kerrebrouck

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Windmolen Molen van Kerrebrouck

Deze bescherming is geldig sinds 04-04-1944.

Beknopte karakterisering

Typologiewindmolens
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Stenen romp van de "Molen van Kerrebrouck", beschermd als monument bij B.S.G. van 4 april 1944 / R.B. van 9 februari 1946.

Historiek.

In 1844 stond een kleine houten molen op het perceel. In 1848 koopt de eigenaar Jacobus Janssen, wagenmaker-timmerman uit Jabbeke, de houten "Oostmolen" of "Kleine Molen" die tot dan toe in de Varsenareweg stond. De houten staakmolen wordt op teerlingen heropgebouwd en wordt in het kadaster geregistreerd als "windkoornmolen en wal". In 1852 wordt de molenuitbating verkocht aan Jan Coucke. Alfons Van Kerrebrouck-Van Parijs (Jabbeke) bedient vanaf 1877 de molen, en wordt in 1895 ook eigenaar. In 1881 wordt de molen met een stoommachine uitgerust. In 1911 wordt de afbraak en vervanging door een stenen molen geregistreerd, een mutatie die meer dan tien jaar voordien plaats vond. In deze bouwfase wordt een stenen stellingmolen gebouwd met een kap die afkomstig was van een stenen molen van de Gistelse burgemeester en molinoloog Alfred Ronse, zie inschrift "18 AR 92". Er werd ook een 18de-eeuws klauwijzer verwerkt, zie opschrift "PDL 1768". In 1911-1912 wordt ten zuiden van de molen een bijgebouwtje gerealiseerd. In 1939 wordt een roede uitgehaald; tot in 1945 maalt men verder met de andere roede, die in 1948 samen met de volledige kap verwijderd wordt. Vanaf dan wordt de molen met een armgasmotor aangedreven. In 1952 wordt de molen verkocht door Karel Van Kerrebrouck aan zijn zoon Alfons Van Kerrebrouck, beiden molenaars in Jabbeke. In 1954 bouwt de molenaar een nieuwe woning ten zuidoosten van de molen. In 1961 wordt de armgasmotor door een dieselmotor vervangen, wat wellicht de registratie van een nieuw bijgebouw in 1963 verklaart. De molenromp en maalderij zijn niet meer in gebruik.

Beschrijving.

Hoge smalle molenromp van een bakstenen stellingmolen op een molenwal. Gele baksteen, rechthoekige muuropeningen. Benedenverdieping en vijf zolders. Op de benedenverdieping was een olieslagerij. Mechanische maalderij met een maalgang die van een andere maalderij afkomstig is. Oorspronkelijk kon ook mechanische gewerkt worden met twee koppels stenen op de tweede zolder. Maalzolder met ijzeren koningsspil die doorloopt tot boven. Steenzolder met één van de twee koppels stenen ter plaatse; de andere ligt in de tuin. Luizolder. Binnenwerk deels bewaard met onder meer de ijzeren koningsspil, kamwielen, twee steenkoppels, haverpletter, dieselmotor en transmissieriem.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Jabbeke, 1852/10, 1911/8, 1912/1, 1952/7, 1954/5, 1963/11.
  • CORNILLY J., Monumentaal West-Vlaanderen, Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen, Deel III: Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 109.
  • DENEWET L., Molenaar Alfons Van Kerrebrouck uit Jabbeke overleden, in West-Vlaams Molenblad, jaargang 19, nummer 4, 2004, p. 165-166.
  • DEVLIEGHER L., De molens in West-Vlaanderen, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9, Tielt, 1984, p. 236-237.
  • VAN EENOO A., Jabbeke. Histories en legenden, deel II, Jabbeke, s.d., p. 237-239.
  • Molenecho's

Bron: Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Jabbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.