erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
88751
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88751

Juridische gevolgen

Beschrijving

Imposante historische hoeve met drie losse, in U-vorm opgestelde bakstenen gebouwen met 17de- en 19de-eeuwse kern: stalvolume aan straatkant, ten noorden een schuur met aansluitende stallen en ten zuiden het 17de-eeuwse boerenhuis. Ten zuiden van dit ensemble, een 20ste-eeuws woonhuis.

Historiek

Volgens Van Eenoo zou het boerenhuis in de zijpuntgevel "1661" gedateerd zijn De drie gebouwen worden gr.m. met dezelfde opstelling op de Ferrariskaart (1771-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1845) weergegeven. Nochtans schrijft Van Eenoo dat de schuur in 1832 werd gebouwd, het wagenhuis in 1817 en de paardenstal in 1833, waaruit we concluderen dat ze wellicht op dezelfde plaats werden heropgebouwd. Ten zuiden van het ensemble wordt in 1927 een nieuw woonhuis gebouwd, ten noorden een nieuwe hangar in 1950. Ander kaartmateriaal over deze hoeve werd in het Rijksarchief van Brugge niet teruggevonden.

Beschrijving

Hoeve met losse bakstenen bestanddelen geschikt op een deels met kasseien verhard erf grenzend aan de Bredenweg, een doodlopende, verharde zijweg ten noorden van de Legeweg.

Centraal op het erf, het karakteristieke 17de-eeuwse boerenhuis, gelegen op een lichte verhevenheid, haaks op de Bredenweg. Lage donkere baksteenbouw bestaande uit drie delen van twee traveeën, telkens gevat onder een zadeldak met Vlaamse pannen, aandaken, en wat betreft het laaghuis ook muurvlechtingen. De twee opkamertraveeën zijn aan de oostzijde gelegen, met ten noorden een dwarse aanbouw. Het dakvenster met mooie bakstenen tuitgevel is verwijderd in de tweede helft van de 20ste eeuw. Ten westen, een aansluitend laag stalletje in rode baksteenbouw. Witgekalkte erfgevel op gepekte plint, rechthoekige vensteropeningen waarin bewaard schrijnwerk; segmentboogdeur met waterlijst.

Ten noorden van het boerenhuis, de brede schuur, gevat onder een hoog, indrukwekkend golfplaten half schilddak. De lage, aan drie zijden volledig blinde muren van het rechthoekige schuurvolume zijn opgetrokken in rode en gele baksteenbouw, met toegang aan erfzijde.
Ten oosten aansluitend, stalvolume in rode en gele baksteenbouw, gevat onder golfplaten zadeldak met een aandak aan de oostelijke zijpuntgevel. Muuropeningen zijn sterk gewijzigd, met onder meer een dichtgemetselde poort, die wijst op het vroegere gebruik van het volume.
Ten westen, gelegen langs de Bredenweg, een stalvolume in rode en gele baksteenbouw onder golfplaten zadeldak (nok parallel aan de straat). Gewijzigde muuropeningen, kleine stalvensters aan straatkant met rollaag.

Ten zuiden van het erf, het huis dat in 1927 aan de hoeve werd toegevoegd. Sobere, rode baksteenbouw onder pannen zadeldak (nok haaks op Bredenweg, mechanische pannen). Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, licht getoogde muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk.
Geen toestemming het erf te bezoeken.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Jabbeke, 1927/14, 1937/15, 1950/16.

Bron: HOOFT E. met medewerking van BOONE B., CALLAERT G., DE BODT V. & SANTY P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88751 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.