Kazerne met legerbarakken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Jabbeke
Deelgemeente Jabbeke
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 61, Jabbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Jabbeke (adrescontroles: 19-02-2008 - 19-02-2008).
  • Inventarisatie Jabbeke (geografische inventarisatie: 06-01-2005 - 01-01-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kazerne met legerbarakken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Duitse soldatenbarak met treinsporen
gelegen te Stationsstraat (Jabbeke)

Deze bescherming is geldig sinds 16-06-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Stationsstraat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een (voormalige) kazerne, teruggaand op het militaire park dat tijdens de Eerste Wereldoorlog ten zuiden van het station door het Duitse leger werd opgetrokken.

Historiek. Het "Feld Proviant West" bestond uit talrijke barakken en opslagplaatsen. Na de Eerste Wereldoorlog werd het door het Belgische leger gebruikt als depot voor het pontonniermateriaal van de Genietroepen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het door de Duitse troepen uitgebreid en ingericht als krijgsgevangenenkamp. Aan de westkant van de straat bevond zich het militaire park met barakken, opslagplaatsen en laadkaai langs een aftakking van de spoorlijn. Aan de overkant van de weg werden zes bunkers gebouwd, drie houten slaapbarakken, één officiersbarak en een grote stenen keuken met voorraadkelder. Vanaf eind 1944 richtte het Engelse leger er het "Prison of War Camp 2224" in. Na de Tweede Wereldoorlog werd het kamp door het Belgische leger gebruikt.

Beschrijving. Enkel aan de westkant van de weg zijn anno 2007 nog enkele gebouwen bewaard. De Civiele Bescherming gebruikt drie stenen barakken uit de Tweede Wereldoorlog ten zuiden van het "Hoveniershof" (nummer 63). Het deel van het terrein ten noorden van de hoeve is eigendom van de gemeente Jabbeke en bevat behalve een grote timmerijbarak uit de Tweede Wereldoorlog, twee opmerkelijke houten barakken uit de Eerste Wereldoorlog.

De zuidelijke houten barak uit de Eerste Wereldoorlog, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ingericht als feestzaal voor bals en het "Weihnachtfest". Vanaf de bevrijding in 1944 door de Britse militairen gebruikt als "Stage Door Canteen". Daartoe werd een grote vierkante dansvloer aangelegd die nog steeds aanwezig is. Houten gebouw op rechthoekige plattegrond, bestaande uit muren in een houten constructie, gevuld met baksteenmetselwerk en golfplaten; het zadeldak wordt door talrijke houten pijlers gedragen. Interieur deels bepleisterd en voorzien van talrijke amateur-muurschilderingen van tekenfilmfiguren. Betonnen vloer met nauwkeurig aangelegde vierkante houten dansvloer aan de westkant. Ten noorden hiervan, een gelijkaardige, maar iets grotere houten barak uit de Eerste Wereldoorlog. Beide gebouwen bevinden zich in verwaarloosde toestand.

Ten westen van het terrein, langs de aftakking van de spoorweg, een erg lange barak uit de Tweede Wereldoorlog, toen in gebruik als timmerwerkplaats. De zijpuntgevels zijn in baksteenmetselwerk en betonplaten opgetrokken, de langsgevels bestaan uit golfplaten tegen een deels bakstenen, deels betonnen constructie. Laag zadeldak van golfplaten, gedragen door ijzeren gebintes. Betonnen vloer; op de zuidelijke binnenwand is in gele verf het opschrift "Rauchen verboten" geschilderd, verwijzend naar de functie als schrijnwerkerij.

  • PACKO L., Jabbeke 1914-1918, Aartrijke, 1990.
  • PACKO L., Jabbeke 1940-1947, Aartrijke, 1995.

Bron: Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stationsstraat

Stationsstraat (Jabbeke)

is gerelateerd aan Duitse militaire post Pionierpark Jabbeke

Stationsstraat zonder nummer, Jabbeke (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Duitse militaire post Pionierpark Jabbeke

Stationsstraat zonder nummer, Jabbeke (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.