erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
8876
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8876
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Met sloping bedreigde hoeve met losstaande bestanddelen, ingeplant bij het kruispunt van vier wegen. Bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een trapeziumvormige binnenplaats. Overluifelde inrijpoort naast het woonhuis aan de noordzijde.

Eénlaags woonhuis (noord) in de zijpuntgevel gedateerd 1790, doch met gewijzigde gevelindeling aan de erfzijde. Verankerde, met baksteenfries afgewerkte langsgevels op gecementeerde plint. Erfgevel met zeven traveeën van verschillende breedte; aangepaste rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels (19de en 20ste eeuw); twee rechthoekige deuren. Straatgevel met drie steekboogvenstertjes in een omlijsting van gesinterde baksteentjes voorzien van toegevoegde lekdrempels. Aandaken met vlechtingen en vereenvoudigde schouderstukken van baksteen; Christus aan kruis tegen zuidelijke zijpuntgevel. Wagenhuis aan de noordoostelijke zijde geritmeerd door rondboogarcaden op bakstenen pijlers met eenvoudige dekplaat; toegemetste boogopeningen met later aangebrachte steekboogvormige muuropeningen en rechthoekige veldpoort onder een gecementeerde latei. Met baksteenfries afgewerkte stallingen (zuidoosten) en dwarsschuur (zuidwesten) voorzien van rechthoekige en steekboogvormige muuropeningen; vierkante uilengaten in driehoekvorm in de zijpuntgevel der dwarsschuur.


Bron: D'HUYVETTER C., DE LONGIE B. & EEMAN M. met medewerking van LINTERS A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5n2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs: d'Huyvetter, Clio; de Longie, Bea; Eeman, Michèle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8876 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.