Herberg Halfweghuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Jabbeke
Deelgemeente Snellegem
Straat Halfweghuisstraat
Locatie Halfweghuisstraat 9, Jabbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Jabbeke (adrescontroles: 19-02-2008 - 19-02-2008).
  • Inventarisatie Jabbeke (geografische inventarisatie: 06-01-2005 - 01-01-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg Halfweghuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Halfweghuisstraat nr. 9. Voormalige herberg "Halfweghuis", gelegen op het kruispunt van de oorspronkelijke Gistelsteenweg met de Kasteeldreef, precies halfweg tussen Brugge en Gistel, wat de naam verklaart. De herberg werd eind 18de of begin 19de eeuw gebouwd. Behalve het hoofdvolume aan de straat, werden alle bijgebouwen meermaals verbouwd. In 1834 registreert het kadaster herbergier Pieter Samey als eigenaar. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de herberg duidelijk afgebeeld en benoemd als "Halfweghuis, cabaret".

Het "Halfweghuis" is een opvallend witgekalkt bakstenen volume op gepekte plint, haaks op de straat. De brede zijpuntgevel is als voorgevel uitgewerkt: tuitgevel met schouderstukken; centrale voordeur waarboven het opschrift "Halfweghuis" in omlijst veld, licht getoogde benedenvensters met luikduimen, rondbogige zoldervensters. Langsgevels van vier traveeën, met geprofileerde fries afgelijnd en met gelijkaardige vensteropeningen.
Ten noorden van het woonhuis, een enkelvoudige dwarsschuur, ten oosten een lage stal in gele baksteenbouw.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Snellegem, 1842/1, 1872/2, 1873/2, 1878/1, 1884/1, 1895/1.
DESMEDT M., Ongepubliceerde, losse historische aanvullingen, februari 2008.

Bron: Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   

Auteurs: Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Halfweghuisstraat

Halfweghuisstraat (Jabbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.