erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID
88792
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88792
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Begin-19de-eeuwse hoeve van het langgestrekte type, gelegen aan de rand van een verkaveling, ten zuidwesten van de kerk en het dorpsplein.

Historiek

De hoeve is gebouwd op de rand van het erf van het voormalige "Westhof", een middeleeuwse hoevesite die eeuwenlang de tegenhanger van het "Oosthof" is geweest (zie Oostmoerstraat 1), maar in de loop van de 17de eeuw van de kaart verdween. Het Oost- en Westhof waren eeuwenlang steeds eigendom van eenzelfde adellijke familie. De hoeve wordt in archiefstukken soms "huisje (bij het) Westhof" genoemd.

Op de kabinetskaart van Ferraris (1771-1778) wordt de hoeve niet weergegeven. Op het Primitief Kadasterplan van 1834 zien we de hoeve als één langgestrekt volume, bestaande uit het woonhuis (oosten) en de stal (westen). De hoeve is gelegen op een perceel met een opmerkelijke vorm, dat samen met de oostelijke en zuidelijke onbebouwde percelen de 8-vormige structuur weergeven van de vroegere omgrachting van het Westhof, zie historisch kaartmateriaal.

De hoeve is net als het Oosthof in de jaren 1830-1840 in het bezit van Louis le Gillon–de Basseghem, een belangrijk grondeigenaar te Brugge. In 1845 komt het geheel in het bezit van baron Anselmus van Caloen de Basseghem–de Croeser de Berges, eveneens een grootgrondbezitter in Snellegem en Varsenare. De gronden van de hoeve werden circa 1927, na verkoop aan een landbouwer, verkaveld waardoor de opvallende historische perceelsstructuur verdwijnt. In 1932 wordt het langgestrekte volume vergroot en verbreed. In 1938 verschijnt ten zuiden van het woonhuis een landgebouwtje; het perceel wordt omhaagd. In 1943 vindt er een grenswijziging plaats waardoor de percelen samengevoegd worden. In 1945 wordt het woonhuis uitgebreid aan de oostzijde. In de tweede helft van de 20ste eeuw worden de omliggende gronden volledig verkaveld voor eengezinswoningen met tuin.

Beschrijving

In kern begin-19de-eeuws langgestrekt volume van woonhuis en stal op een onverhard en omhaagd erf met boomgaard ten zuiden. Bakstenen volume onder pannen zadeldaken (mechanische pannen), parallel aan de straat. Woonhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag, bestaande uit een combinatie van rode en gele baksteen, wat wijst op verbouwingen: een verhoging met halve bouwlaag en verbreding naar achter toe in 1932 en een uitbreiding van twee traveeën aan de oostkant in 1945. De deuropening in het oude, geel bakstenen gedeelte van het woonhuis werd dichtgemetseld en werd bij de uitbreiding van het woonhuis in 1945 in het nieuwe deel geïntegreerd. Getoogde muuropeningen in de bovenverdieping en rechthoekige muuropeningen in de benedenverdieping.

De in het westen aan het woonhuis aanpalende stal in gele baksteenbouw van één bouwlaag en acht traveeën is gevat onder een rood pannen zadeldak (Vlaamse pannen). Kleine getoogde muuropeningen.

  • Rijksarchief Brugge, Kaarten Mestdagh, nr. 1583, Figuratieve Kaart van twee lenen " 't Oosthof" en " 't Westhof" genoemd, eigendom van Charles Le Gillon, heere van Snellegem kopie van een kaart uit 1683 van Jan Sappaert, 1780.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Snellegem, 1932/11, 1938/12, 1943/7, 1945/4.
  • LAMBREGTS J.-C., De eigenaars van het Oost- en Westhof te Snellegem, in Snellinghem, jg. 17, 2004, p. 1767-1772.

Bron: HOOFT E. met medewerking van BOONE B., CALLAERT G., DE BODT V. & SANTY P. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Langgestrekte hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88792 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.