erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 88795   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88795

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Vloetemveld
  Deze bescherming is geldig sinds 07-01-2008

Beschrijving

Hoeve bestaande uit drie losse bestanddelen, gelegen ten zuiden van het omwalde erf van de "Vloethemhoeve". De hoeve is opgenomen binnen de grenzen van het beschermde landschap "Vloethemveld", beschermd bij M.B. van 9 juni 1995.

Historiek. Het ontstaan van deze hoeve is te kaderen in de ontginningsgeschiedenis van het Vloethemveld. Het Sint-Janshospitaal voert vanaf de 13de eeuw grootschalige ontginningswerken uit van dit heidegebied. Vanaf het derde kwart van de 18de eeuw werden de resterende vijvers in het moerassige gebied drooggelegd en werden onvruchtbare percelen intensief bebost. Het huidige boslandschap met aangelegde dreven is het resultaat van deze recentste landschapswijziging. Om deze ontginning mogelijk te maken, richtte het Sint-Janshospitaal talrijke bijkomende hoeves op, die werden verpacht. De hoeve op nummer 21 is hier wellicht één van, vermoedelijk opgericht vanuit de aangrenzende Vloethemveldhoeve. Op de kaart van Ferraris (1771-1778) is de hoeve nog niet weergegeven; wellicht werd ze kort hierna opgericht, op het einde van de 18de eeuw. Op het Primitief Kadasterplan van 1834 zien we een hoeve bestaande uit twee parallelle bouwvolumes, beiden oost-west georiënteerd; het woonhuis in het zuiden en het landgebouw in het noorden. De hoeve is tot ver in de 20ste eeuw eigendom van de Burgerlijke Godshuizen in Brugge, en later de Commissie Openbare Onderstand Brugge; dit zijn de rechtstreekse opvolgers van het Sint-Janshospitaal. In 1852 wordt het boerenhuis in twee huizen onderverdeeld, wat aansluit bij de zware economische crisis die in die periode heerst. In 1883 worden de huizen terug samengevoegd en wordt het volume uitgebreid met een aanbouw tegen een zijpuntgevel.

Beschrijving. Hoeve met drie losse bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken, geschikt rond een onverhard erf dat vanaf de Woudweg naar Zedelgem te bereiken is via een lange erfoprit. Het schrijnwerk van de landgebouwen is rood geschilderd, zie eigendom van Burgerlijke Godshuizen in Brugge, de opvolger van het Sint-Janshospitaal.

Ten zuiden van het erf, langgestrekt volume van boerenhuis met aansluitende stal. Witgekalkte baksteenbouw op gepekte plint gevat onder een hoog pannen zadeldak. Boerenhuis van twee traveeën + opkamertravee; rechthoekige muuropeningen, beluikte vensters. Tegen de westelijke zijpuntgevel, een aanbouw onder golfplaten lessenaarsdak (1883). Aansluitend stalvolume van een viertal traveeën, met een opklimmende laaddeur aan erfkant. Rood geschilderd schrijnwerk voor staldeuren en –vensters.

Aan overkant van het binnenerf, de parallel met het woonhuis opgestelde enkelvoudige dwarsschuur met geïncorporeerde stallen. Rode baksteenbouw onder pannen zadeldak; schuurpoort met dakoverstek.

Aan westkant van het erf, een in het kadaster nooit geregistreerde stal. Rode baksteenbouw onder pannen zadeldak. Licht getoogde staldeuren.

 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Snellegem, 1852/14, 1883/2.
 • R-O WEST-VLAANDEREN, CEL ONROEREND ERFGOED, dossier DW000616.
 • CAPPON G., Vloethemveld. De hoeve Noortweghe, de herberg De Blauwe Kroon, de boswachterswoningen, de boswachters, Zedelgem, 1993.
 • CAPPON G., Vloethemveld. Aartrijke, Snellegem, Zedelgem, Brugs ommeland 37.1-2, 1997.
 • Het Vloethemveld, Open Monumentendag 12 september 2004, Jabbeke/Zedelgem, 2004, p. 15-16.

Bron     : Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2007


Relaties

 • Is deel van
  Vloetemveld en omgeving

 • Is deel van
  Woudweg naar Zedelgem

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88795 (Geraadpleegd op 09-07-2020)