erfgoedobject

Hoeve met twee parallelle volumes

bouwkundig element
ID
88797
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88797

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met twee parallelle, haaks op de straat geplaatste bakstenen volumes onder pannen zadeldaken. De in kern eind-18de- of begin-19de-eeuwse hoeve ligt aan de noordelijke rand van het "Vloethemveld", een historisch heidegebied dat sinds de 13de eeuw werd ontgonnen. Het Vloethemveld bestaat uit een geheel van gedeeltelijk open bos waarrond een halfopen landschap ligt met weilanden, verspreid over grondgebied van Snellegem en Zedelgem. Het geheel is beschermd als landschap; deze hoeve is gelegen binnen de grenzen van het beschermde landschap.

Historiek

Een document van 1478 vermeldt volgens Desmedt al een hoeve op deze plaats, eigendom van Laureins Maes. Op de kaart van Ferraris (1771-1778) wordt de hoeve reeds weergegeven als twee parallelle volumes haaks op de weg. Het Primitief Kadasterplan van 1834 registreert dezelfde samenstelling met ten noorden het boerenhuis en ten zuiden een schuur, als eigendom van Joseph Wynkelman, grondeigenaar te Brugge. Wellicht betreft het dus een pachthoeve die in het kader van de intensieve bebossingsfase van het Vloethemveld in het derde kwart van de 18de eeuw opgericht werd door privé-eigenaars. In tegenstelling tot de meeste hoeves in het Vloethemveld, was deze hoeve geen eigendom van het Sint-Janshospitaal.

De zijpuntgevel van het langgestrekte boerenhuis draagt aan straatkant een jaartalsteen "1859" of "1839" (niet goed leesbaar). Wellicht werd het volume dus midden 19de eeuw uitgebreid; een wijziging die niet werd geregistreerd in het kadaster. Een mutatieschets van 1886 geeft belangrijke wijzigingen weer: het boerenhuis-stalvolume wordt verlengd en verbreed, de schuur wordt vervangen door een nieuw volume ten noorden van het huis; een stal wordt gebouwd ten oosten van beide volumes. Sindsdien veranderde er niets aan de samenstelling van de hoeve.

Beschrijving

Hoeve met losse bakstenen bestanddelen op een deels gekasseid erf, van de straat afgescheiden door een haag en knotwilgen. Twee parallelle hoofdvolumes haaks op de straat, met ten zuiden het langgestrekte volume van boerenhuis en stal, en ten noorden de schuur. Ten oosten van beide volumes, een kleine stal.

Het boerenhuis met geïncorporeerde stal is in kern 18de-eeuws, maar werd midden 19de eeuw en circa 1886 ingrijpend verbouwd tot het huidige volume. Witgekalkte baksteenbouw op gepekte plint, gevat onder een lang zadeldak met Vlaamse pannen. Boerenhuis van twee opkamertraveeën + vier traveeën van anderhalve bouwlaag. Vermoedelijk werd het 18de-eeuwse laaghuis in 1886 met een halve bouwlaag verhoogd, waarbij de nokhoogte van het oorspronkelijke laaghuis nu gelijkloopt met de nok van het hooghuis. Segmentbogige muuropeningen met rood geschilderd schrijnwerk. Ten oosten aansluitende paardenstal met kleine, licht getoogde muuropeningen. In de zijpuntgevel van de stal die op de straat uitgeeft, is een jaartalsteen opgenomen met onduidelijk jaartal, wellicht "1859" of "1839". Onder de jaartalsteen, een rondbogig zolderraam met strek en waterlijst.

Parallelle hoge dubbele dwarsschuur in lichtbruine baksteenbouw, gebouwd in 1886. Twee rechthoekige schuurpoorten.
Ten oosten, klein bakstenen volume onder pannen zadeldak (nok // huis), wellicht bakhuis of stalletje; eveneens gebouwd ca. 1886.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Snellegem, 1886/38.
  • Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen, Cel Onroerend Erfgoed, dossier DW000616.

Bron     : Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met twee parallelle volumes [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88797 (Geraadpleegd op )