erfgoedobject

Historische hoeve van het langgeveltype

bouwkundig element
ID
88818
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88818
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Afgebroken in 2006.

Historische hoeve van het langgeveltype, gelegen op een deels omhaagd en tussen vierkante bakstenen hekpijlers toegankelijk erf gelegen aan de straat. Gezien de aanduiding op de kaart van Ferraris (1771-1778) is het hoofdvolume, bestaande uit boerenhuis en aansluitende schuur met geïncorporeerde stallen, minimaal 18de-eeuws. Het betreft een roodbruin bakstenen volume dat haaks op de straat is ingeplant en met typische bouwtechnische details zoals aandaken, muurvlechtingen in de zijpuntgevels en een opkamer met hogere daknok, deze ouderdom zeker bewijst. Boerenhuis van vijf traveeën + twee hogere opkamertraveeën onder pannen zadeldaken (Vlaamse pannen). Ongelijke rechthoekige muuropeningen met (deels) bewaarde luikduimen en vernieuwd schrijnwerk. Ten oosten bij de opkamer aansluitende schuur en stal onder zadeldak (Vlaamse pannen); centrale poort tot onder de dakrand, onregelmatig geplaatste rechthoekige muuropeningen, onder meer kelderopening. Witgekalkte erfgevel met grijs geschilderde plint; zijpuntgevel aan straatkant in blote baksteen.

Haaks op het woonhuis, ten westen, een witgekalkt bakstenen stalvolume onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Ook dit volume heeft wellicht 18de- en minimaal begin-19de-eeuwse kern.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Stalhille, 1880/2, 1931/1, 1936/1.

Bron     : Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Historische hoeve van het langgeveltype [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88818 (Geraadpleegd op )