Molenaarswoning en molenromp

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Jabbeke
Deelgemeente Stalhille
Straat Kalsijdeweg
Locatie Kalsijdeweg 34, Jabbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Jabbeke (adrescontroles: 19-02-2008 - 19-02-2008).
  • Inventarisatie Jabbeke (geografische inventarisatie: 06-01-2005 - 01-01-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Molenaarswoning en molenromp

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kalsijdeweg nr. 34. Voormalige molenaarswoning met ten noorden de tot gastenverblijf omgebouwde molenromp.
Historiek. In het begin van de 19de eeuw bevindt zich ten westen van de dorpskern, langs de Kalsijdeweg, het molenaarshuis en de houten staakmolen van molenaar Lievens. Nadat de staakmolen afbrandde, wordt in 1860 een stenen molen gebouwd, cf. mutatieschetsen kadaster en ingemetselde jaartalsteen "1860". In 1905 wordt de molen met een stoommachine uitgebreid. Het jaartal 1933 in de woning verwijst wellicht naar een grondige verbouwing of heropbouw van het begin-19de-eeuwse volume, wat echter niet in het kadaster wordt geregistreerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden naar verluidt de wieken door de Duitse bezetter van de molen gehaald. In 1993 worden huis en molenromp volledig en verregaand gerenoveerd.
Beschrijving. Kleine molenromp in rode baksteen. Rondboogvensters en –ingang, bij renovatie uitgebreid met grote rechthoekige venster en deur en met leien dakvolume. Oorspronkelijk bestaande uit benedenverdieping en twee zolders. Op het erf liggen twee molenstenen van basaltsteen.
De oorspronkelijke 19de-eeuwse molenaarswoning was een lage bakstenen woning van vijf traveeën en links aansluitend stalgedeelte. Bij verschillende verbouwingen in 1933 en 1993 werd het uitzicht volledig gewijzigd.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Stalhille, 1861/1, 1868/2, 1875/3, 1905/1, 1906/18, 1995/1.
BALLEGEER J. en BRAEMS J.-P., Dorpen achter de Gentele in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1977, nr. 43.
DEVLIEGHER L., De molens in West-Vlaanderen, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9, Tielt, 1984, p. 240-241.
MONTEYNE G., Stalhille, parel van het Noorden, Jabbeke, 2000, p. 152-153.

Bron: Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   

Auteurs: Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kalsijdeweg

Kalsijdeweg (Jabbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.