erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
88822
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88822

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Spanjaardstraat. 18de-eeuwse hoeve met twee lange in L-vorm geplaatste losse bestanddelen omheen een verzorgd, deels omhaagd erf, met centraal een zomerkeuken.

Historiek

Eerste vermelding van een hoeve op deze plaats vond M. Desmedt terug in ommelopers van 1478 en 1554. In de keldergewelven van het boerenhuis is het jaartal "1729" aanwezig, de zijpuntgevel van het stalvolume draagt het jaartal "1776" in grote, licht verheven bakstenen cijfers. De kaart van Ferraris (1771-1778) toont de twee huidige hoofdvolumes, met ten oosten van het boerenhuis een haaks aangebouwd volume, waardoor een U-vormige opstelling bestaat. Op het Primitief Kadasterplan (1830) is het oostelijke volume weg. De kaart laat de L-vormig geplaatste volumes van stal en schuur zien en een kleine volume van de huidige zomerkeuken. Circa 1880 worden aan de noordzijde van het lange woonhuisvolume een aantal uitbouwen gerealiseerd.

Beschrijving

Grote hoeve met twee langwerpige 18de-eeuwse bakstenen volumes onder pannen zadeldaken, in L-vorm aan de noord- en westzijde van het erf geplaatst. Erftoegang ten zuiden, met twee geel bakstenen overhoeks geplaatste hekpijlers. Ten zuiden van het huis het rechthoekige volume van de zomerkeuken. Op het erf bevindt zich volgens de literatuur een rosmolen.

Witgekalkt boerenhuis met gepekte plint, van het langgeveltype. Laag huis met twee opkamertraveeën + vijf traveeën + aansluitende stal, nu gerenoveerd onder meer tot garage. Het volume is onder één doorlopend zadeldak gevat met mechanische pannen; boven de oorspronkelijke paardenstal, een bakstenen dakvenster met puntgevel. Licht getoogde muuropeningen, beluikte vensters met schrijnwerk met kleine roedeverdeling. Aan noordzijde van het woonhuis, twee aanbouwen onder apart zadeldak in bruine baksteenbouw, daterend van 1880.

Haaks op het huis, langs de Spanjaardstraat, langwerpig stalvolume met geïncorporeerd dubbel wagenhuis onder pannen zadeldak met twee dakvensters, één met bakstenen puntgevel en één opklimmend. Baksteenbouw met verschillende baksteensoorten (geel, bruin, rood). Opvallende witgekalkte zuidpuntgevel met jaartal "1776". Langsgevel aan straatkant witgekalkt met gepekte plint en gestut door acht steunberen; kleine stalvensters. Erfgevel in blote baksteenbouw met aflijnende geprofileerde gootlijst; kleine stalvensters, poorten met afgeronde hoeken.

Zomerkeuken in witgekalkte baksteenbouw onder pannen zadeldak met aansluitend lager volume onder dakschild. Rechthoekige deuren en kleine stalvensters.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Stalhille, 1880/10.
  • Archiefonderzoek door M. Desmedt: Rijksarchief Brugge, BW nr. 91, BW nr. 102.
  • MONTEYNE G., Stalhille, parel van het Noorden, Jabbeke, 2000, p. 133, 154.

Bron: HOOFT E. met medewerking van BOONE B., CALLAERT G., DE BODT V. & SANTY P. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88822 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.