erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
88825
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88825
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen op een onverhard erf met ten zuiden een boomgaard. Het lange L-vormige volume dat ten noorden van het erf haaks op de straat is ingeplant, is het begin-19de-eeuwse volume van woonhuis en stal. Het werd in 1876 omgevormd tot landgebouw, toen ten zuiden langs de straat een nieuw woonhuis werd gebouwd. In 1889 wordt ten oosten van het huis een bakhuis gebouwd.

Woonhuis in rode baksteenbouw onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Laag dubbelhuis van vijf traveeën met segmentbogige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk. In de zijpuntgevel, rondbogig zoldervenster met waterlijst.

Oorspronkelijk woon- en stalvolume ten noorden van het erf. Witgekalkte baksteenbouw onder pannen zadeldak (nok haaks op straat, Vlaamse pannen), met aan straatzijde een aandak met muurvlechtingen. De noordelijke langsgevel is volledig blind; de oorspronkelijke muuropeningen werden gedicht. Ten westen tegen dit volume.een klein haaks stalvolume onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat), aan straatzijde door twee steunberen gestut.

Ten oosten van het woonhuis, een bakhuis uit 1889. Donkerrode baksteenbouw onder pannen zadeldak (nok haaks op huis, Vlaamse pannen).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Stalhille, 1876/2, 1889/8.

Bron: HOOFT E. met medewerking van BOONE B., CALLAERT G., DE BODT V. & SANTY P. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het boerenhuis van 1876 is vervangen door nieuwbouw. De andere hoevegebouwen ondergingen aanpassingen, waardoor de herkenbaarheid en ensemblewaarde van de hoeve verloren ging.

  • Informatie verkregen tijdens het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in West-Vlaanderen (2023).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88825 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.