Pastorie van Varsenare

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Jabbeke
Deelgemeente Varsenare
Straat Oude Dorpsweg
Locatie Oude Dorpsweg 58, Jabbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Jabbeke (adrescontroles: 19-02-2008 - 19-02-2008).
  • Inventarisatie Jabbeke (geografische inventarisatie: 06-01-2005 - 01-01-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van Varsenare

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Oude Dorpsweg nr. 58. Imposante voormalige pastorie van Varsenare, gelegen op een vierkant omgracht perceel binnen een ruime beboomde en omheinde, openbaar toegankelijke tuin. Sinds 2000, na een grondige renovatie naar ontwerp van architecten I. Decoster en M. Verhelst, in gebruik als deelgemeentehuis van Varsenare.
Historiek. De pastorie werd op deze plaats, ten noordoosten van de kerk, ingeplant in 1540, als nieuwe "priesteraghie" voor pastoor Symoen Janszeune. Het huidige gebouw is begin-19de-eeuws, met een hekwerk dat in 1847 aan straatzijde werd toegevoegd, gelijktijdig met de omheining van de begraafplaats. Ze werden gemaakt door smid Pieter Coudeville. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de pastorie twee jaar als gemeenteschool gebruikt. Behalve deze twee jaar, was het gebouw aansluitend tot 1992 in gebruik als pastorie.
Beschrijving. Rood bakstenen gebouw van twee bouwlagen en zeven traveeën, gevat onder pannen zadeldak. Strenge bakstenen lijstgevel, vertikaal geritmeerd door natuurstenen banden. Rechthoekige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk. Opvallende glazen achterbouw in hedendaagse vormgeving. Het gebouw ligt centraal in een ruime tuin met kastanjebomen en de resten van een U-vormige walgracht.

FRANCHOO A., Varsenare van weleer in woord en beeld, Brugge, 1985, p. 86.
Gemeentehuis Varsenare, in Jabbeke Extra-Info, Jabbeke, september 2000.

Bron: Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   

Auteurs: Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Dorpsweg

Oude Dorpsweg (Jabbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.