Herberg Het Schaekhof en brouwerij Den Anker

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Jabbeke
Deelgemeente Varsenare
Straat Oude Dorpsweg
Locatie Oude Dorpsweg 71-73, Jabbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Jabbeke (adrescontroles: 19-02-2008 - 19-02-2008).
  • Inventarisatie Jabbeke (geografische inventarisatie: 06-01-2005 - 01-01-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg Het Schaekhof en brouwerij Den Anker

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oude Dorpsweg nrs. 71-73. Voormalige herberg "Het Schaekhof", met achterliggend de voormalige brouwerij "Den Anker".
De herberg zou voor het eerste vermeld zijn in een document van 1550-51, en zou vanaf midden 18de eeuw gecombineerd worden met een brouwerij. In de 19de eeuw eigendom van de Brugse notaris Bernard Verhulst. Brouwerij en herberg sloten in 1920 definitief de deuren.

Karakteristieke dorpswoning in de dorpskern, aanleunend tegen de oostelijke kerkhofmuur. Bestaande uit een lage bakstenen herberg/woonhuis aan de straatkant, met talrijke oude bedrijfsgebouwen op het achterliggend erf, o.m. brouwerijgebouwen tegen de kerkhofmuur aan.
De herberg is een baksteenbouw van vijf traveeën onder pannen zadeldak met gecementeerde voorgevel, opkamer in de noordoosthoek. Rechthoekige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk; twee deuren wijzen op gedeelde functie herberg/woning.

Ongepubliceerde historische informatie, Marcel Desmedt.
DESMEDT M., Herberg het Schaeck in de oudste vermeldingen, in Snellinghem, jg. 16, 2003, p. 70.
FRANCHOO A., Varsenare en zijn rijk verleden, deel II, Brugge, 1972, p. 80-82.
FRANCHOO A., Brouwerij "De Anker" op Varsenare, in Brugs Ommeland, jg. 15, nr. 3, 1975, p. 107-108.
FRANCHOO A., Het patentrecht van brouwer Vandewiele te Varsenare, in Brugs Ommeland, jg. 35, nr. 1, 1995, p. 23-30.
FRANCHOO A., Varsenare van weleer in woord en beeld, Brugge, 1985, p. 28-29.
VERVENNE A., Oude hoeven en hun bewoners. Varsenare, s.d., s.l., p. 13-16.

Bron: Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   

Auteurs: Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Dorpsweg

Oude Dorpsweg (Jabbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.