Herberg Te Nieuwwege

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Jabbeke
Deelgemeente Varsenare
Straat Vaartdijk-Noord
Locatie Vaartdijk-Noord 3, Jabbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Jabbeke (adrescontroles: 19-02-2008 - 19-02-2008).
  • Inventarisatie Jabbeke (geografische inventarisatie: 06-01-2005 - 01-01-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg Te Nieuwwege

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vaartdijk-Noord nr. 3/ Westernieuwweg. Herberg "Te nieuwwege", deel uitmakend van het ensemble van herberg, woningen en kapel aan de brug over het kanaal Brugge-Oostende in de wijk Nieuwege.

Historiek. Historische documenten bewijzen de aanwezigheid van een hofstede en herberg op deze hoek van de Westernieuwweg sinds eind 15de eeuw. Tijdens de aanhoudende oorlog in de 17de eeuw wordt het gebouw zwaar verwoest, en eind 17de eeuw heropgebouwd. Op een kaart van 1707 zien we een bakstenen huis onder pannen zadeldak, evenwijdig met het kanaal. Sinds eind 18de eeuw is de hoeve gekend als herberg "Nieuwege". In 1853 laat de nieuwe eigenaar Antonius Verplancke het gebouw afbreken om er een rij van drie nieuwe huizen en een smidse te bouwen, waarvan de huidige herberg de meest oostelijke woning vormt. In 1863 wordt het ensemble met een schuur en een magazijn uitgebreid. In 1873 wordt de huizenrij gekocht door Alfred de Man-van Caloen, die het geheel totaal laat heropbouwen tot een rij kleine woningen met centraal een Onze-Lieve-Vrouwkapel. De hoekwoning wordt gedurende de verdere 19de eeuw en de 20ste eeuw samengevoegd en aangepast tot het huidige herbergvolume.
Beschrijving. Verankerde baksteenbouw van één bouwlaag en zes traveeën onder pannen zadeldak met dakschild aan de kant van dekapel, doorbroken door drie moderne dakkapellen. Witgepleisterde lijstgevel met gepekte plint, rechthoekige muuropeningen waarin nieuw schrijnwerk, bewaarde luikduimen.

RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten Mestdagh, nr. 1782: Figuratieve kaart van een hofstede "Boonem" genoemd en gronden in de watering van Blankenberge, 01/01/1707.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen van het Rijksarchief te Brugge, nr. 1607: Kaartboek met kadastrale kaarten van Jabbeke, Sint-Michiels, Sint-Andries, Snellegem, Varsenare, Zerkegem en Zedelgem, 1808-1810.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten Mestdagh, nr. 1812: Figuratieve kaart van eigendommen in de watering van Blankenberge, 06/07/1804.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten Mestdagh, nr. 1813: Figuratieve kaart van eigendommen in de watering van Blankenberge, ca. 1800.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Varsenare, 1853/2, 1863/2,1873/1. Ongepubliceerde historische informatie, Marcel Desmedt.

FRANCHOO A., Van brouwerijen, bierkerken en biervliegen te Varsenare, in Brugs ommeland, jg. 11, nr. 4, 1971, p. 189-193.
VERVENNE A., Oude hoeven en hun bewoners. Varsenare, s.d., s.l., p. 132-134.

Bron: Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   

Auteurs: Hooft, Elise

Relaties

maakt deel uit van Vaartdijk-Noord (Varsenare)

Vaartdijk-Noord (Jabbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.