Dorpswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Jabbeke
Deelgemeente Varsenare
Straat Vaartdijk-Noord
Locatie Vaartdijk-Noord 5-7, Jabbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Jabbeke (adrescontroles: 19-02-2008 - 19-02-2008).
  • Inventarisatie Jabbeke (geografische inventarisatie: 06-01-2005 - 01-01-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vaartdijk-Noord nrs. 5-6-7. Samenstel van drie woningen, deel uitmakend van het ensemble van herberg, woningen en kapel aan de brug over het kanaal Brugge-Oostende in de wijk Nieuwege.

Sinds de 15de eeuw is op de westelijke hoek van de Westernieuwweg, ten noorden van het kanaal, een hoeve aanwezig. Vanaf de 18de eeuw is deze gekend als herberg "Nieuwege". In 1853 laat de nieuwe eigenaar Antonius Verplancke de herberg afbreken om er een rij van drie nieuwe huizen en een smidse te bouwen. In 1863 wordt het ensemble met een schuur en een magazijn uitgebreid. In 1873 wordt de huizenrij gekocht door Alfred de Man-van Caloen, die het geheel totaal laat heropbouwen tot een rij kleine woningen met centraal een Onze-Lieve-Vrouwkapel. De drie woningen op nrs. 5, 6 en 7 vormen de drie linkse huizen van het ensemble.
De lage bakstenen woningen van telkens drie traveeën zijn gevat onder één pannen zadeldak met dakschild waar de woning rechts aan de kapel grenst. Witgekalkte lijstgevels op gepekte plint, doorbroken door licht getoogde muuropeningen; beluikte vensters, deuren met bovenlichten, 19de-eeuws schrijnwerk.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Varsenare, 1853/2, 1863/2,1873/1.

Bron: Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   

Auteurs: Hooft, Elise

Relaties

maakt deel uit van Vaartdijk-Noord (Varsenare)

Vaartdijk-Noord (Jabbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.