erfgoedobject

Giltshoeve

bouwkundig element
ID: 88938   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88938

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Giltshoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Zogenaamde "Giltshoeve". Achterin gelegen historische hoeve toegankelijk via een lange populierendreef.

Hoeve is weergeven op de kaart van Ferraris van 1770-1778 als vier verspreide gebouwen binnen een ruime boomgaard, toegankelijk via een dreef aan de Akkerstraat en via een dreef aanzettend aan de huidige Berendonkstraat. Op het primitief kadasterplan van 1830 zijn de dreef, twee landgebouwen en een woning opgetekend. In 1882 wordt een vergroting van het woonhuis, het bouwen van een schuur, stalling en bakhuis vermeld.

Losse bestanddelen gegroepeerd rondom een deels verhard erf. Ten zuiden van het woonhuis aanwezigheid van een weiland. Ten westen ervan een boomgaard.

Boerenhuis. Ten noorden van het erf gelegen. Dubbelhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. Naar verluidt daterend van 1827. Volgens het kadaster werd het boerenhuis uitgebreid in 1882 in noordelijke richting. Verankerde rode baksteenbouw met een bepleisterde en witbeschilderde plint. Rechthoekige muuropeningen. Deur gevat in een witbeschilderde omlijsting, vermoedelijk van blauwe gesmoorde baksteen; behouden schrijnwerk. Beluikte vensteropeningen.

Dwarsschuur. Imposant volume ten oosten van het erf gelegen. Verankerde rode baksteenbouw, volgens het kadaster gebouwd in 1874. Pannen zadeldak. Opengewerkt met een centrale doorrit en lichtspleten. Gedeeltelijk vernieuwde zijpuntgevel. Tegen de oostgevel werd in 1974 een nieuw volume gebouwd.

Ten zuiden van het erf staat een kleine stal van verankerde rode baksteen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Beernem, 1882/29, 1974/23.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Giltshoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88938 (Geraadpleegd op 15-10-2019)