erfgoedobject

Hoeve 't Groot Kerkegoed

bouwkundig element
ID: 89011   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89011

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige hoeve zogenaamd "'t Groot Kerkegoed". Volgens het landboek van Oostkamp van circa 1725 had deze hoeve in de 18de eeuw een oppervlakte van meer dan 50 ha, waarvan 40 ha land en ongeveer 10 ha bos. Oorspronkelijk toegankelijk via een lange dreef, in onbruik geraakt door de aanleg van de spoorweg Brugge - Gent. Ten noorden van het gebouwencomplex was tot 1968 een restant van een omwalling te zien. Tot midden 20ste eeuw eigendom van adellijke families Marbais du Graty en Visart de Bocarme de Steenhault de Waerbeeck.

Staat grosso modo met huidige gebouwenconfiguratie weergegeven op de kaart van Ferraris van 1770-1778. Weergave op primitief kadasterplan van circa 1830 als woonhuis met een ruime stal, schuur, bakhuis en een klein landgebouw. De laatste twee worden in 1931 afgebroken en de woning krijgt aan de noordzijde een aanbouw. Bouwen van twee bijkomende nutsgebouwen en beperkte uitbreiding van het noordelijke landgebouw in 1959.

Hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een heraangelegd erf. Erftoegang geflankeerd door twee hekpijlers, baksteen witbeschilderd met een gepekte plint en een natuurstenen deksteen. Linker pijler met ingewerkte beeldnis voorzien van een heiligenbeeld. Ten westen boerenhuis met dubbelhuisopstand van zeven traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak voorzien van een kleine dakruiter. Verankerde witbeschilderde baksteenbouw boven een gepekte plint. Deur gevat in een omlijsting van blauwe gesmoorde baksteen. Rechthoekige muuropeningen met bewaard schrijnwerk, kleine roedeverdeling en luiken. Kroonlijst op houten klossen. Achtergevel voorzien van twee opkamertraveeën. Geïntegreerde stalling, een lager volume van verankerde rode baksteen. Ten oosten vrijstaande schuur en stal van verankerde rode baksteen onder een pannen zadeldak.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Beernem, 1882/137, 1931/42, 1959/34, 1968/64.
  • BRAET M., VAN HULLE D., Stichting van Gillis Vursbrouck en Pierijne Waeghebrugge te Ruiselede in 1515, in Ons Ruyselede, jaargang 20, 2003, nummer 3, p. 143.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve 't Groot Kerkegoed [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89011 (Geraadpleegd op 15-10-2019)