erfgoedobject

Hoeve het Laeregoed

bouwkundig element
ID: 89027   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89027

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve het Laeregoed
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "het Laeregoed". Historische hoeve. Oorspronkelijk gelegen binnen een omwalling.

1561-1571: Op de kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus afgebeeld als twee bakstenen gebouwen en een houten gebouw gevat binnen een vierkante omwalling met daarbuiten nog een tweetal gebouwen en ten zuidoosten de zogenaamde "Welmolen".

1770-1778: Op de kaart van Ferraris afgebeeld met typische opper- en neerhofstructuur. In nabijheid van de hoeve stond ook de molen afgebeeld, nu echter "Walmolen" genaamd. De hoeve stond via een lange dreef afgezoomd met bomen in verbinding met het kanaal Gent - Brugge. Ten westen van de omwalling staat een molen. 1788: Op een kaart van 1788 vinden we opnieuw de typische opper- en neerhofstructuur. De hoeve bestaat uit vier losse bestanddelen, allen gelegen binnen de omwalling. 18de eeuw: Op een meer gedetailleerde 18de-eeuwse kaart wordt een boomgaard weergegeven.

1828: In een acte wordt de site omschreven als "…eene koornwindmolen, genaemd den Walmolen, ten poste van blommendaele by den gentschen vaert, met woonhuys, schuere, stallingen en verdere edificien…". 1862: Volgens het kadaster verdwijnt de omwalling. Het boerenhuis wordt uitgebreid in oostelijke richting, waardoor een deel van de omwalling verdwijnt. De schuur wordt uitgebreid in westelijke richting. Een gebouw ten zuiden van het erf wordt afgebroken.

1900: Vermoedelijk wordt een wagenhuis ten noorden van het boerenhuis gebouwd, hierdoor verdwijnt opnieuw een deel van de omwalling. 1931: De uitbreiding van het boerenhuis in 1862 wordt opnieuw afgebroken.

Boerenhuis, ten oosten van het erf gelegen, van vier traveeën en twee bouwlagen onder scherp pannen zadeldak. Achter de gevel gaat een oudere kern schuil zie aanwezigheid van gotische schouw. Verankerde baksteenbouw beschilderd boven een donkere plint. De gevels zijn opengewerkt met 19de-eeuwse rechthoekige muuropeningen voorzien van nieuw schrijnwerk. Oorspronkelijke stal, ten noorden van het erf gelegen. Verankerde baksteenbouw voorzien van steunbeer. Golfplaten dak. Oorspronkelijk gepekte plint. Aangepaste muuropeningen. Volume aan straatzijde. Verankerde baksteenbouw met recent aangepaste poortopening. Geel beschilderd boven een zwarte plint.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Beernem, 1862/7, 1900/2, 1931/5, 1954/8.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nummers 43 en 53; Watering Blankenberge, nummer 611.
  • VANRIE C., 100 jaar Beernemse middenstand. NCMV Beernem-Sint-Joris, 1999, p. 101.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve het Laeregoed [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89027 (Geraadpleegd op 19-10-2019)