erfgoedobject

Beverhoutshoeve

bouwkundig element
ID: 89033   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89033

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Beverhoutshoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "Beverhoutshoeve" zie houten naambord. Hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een deels geasfalteerd erf.

Het gebouwenbestand is fasegewijs tot stand gekomen. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) staat een boerenhuis aan de straatzijde en een schuur of stal loodrecht op de straat gebouwd. Op het primitief kadasterplan van circa 1830 staat een groter volume als woonhuis opgetekend, een stal en een bakhuisje. In 1882 wordt het boerenhuis naar de noordzijde uitgebreid, een stukje van de schuur wordt afgebroken. In 1931 wordt het boerenhuis verbouwd en krijgt een nieuw gevelparement. De schuur en het bakhuisje worden afgebroken. In 1958 wordt volgens het kadaster ten zuiden en ten oosten van het boerenhuis nieuwe stallingen gebouwd. De stal ten westen van het boerenhuis is vermoedelijk ouder te dateren circa 1900. In 1969 wordt de schuur uitgebreid in zuidelijke richting. In 1975 en 1983 worden bijna alle gebouwen uitgebreid.

Boerenhuis. Ten noorden van het erf gelegen. Een samenstel van drie volumes. Hoofdvolume van drie traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak. Oudere kern vermoedelijk teruggaand tot het begin van de 19de eeuw. Het huidige uitzicht dateert volgens het kadaster van 1931. Gevelparement van oranjerode baksteen en gebruik van geglazuurde baksteen voor de rollagen. Gecementeerde plint met breuksteen. Sierankers. Segmentboogvormige muuropeningen met bewaard schrijnwerk. Behouden kroonlijst op klossen. Hierbij aansluitend een lager volume, afgebeeld op de kaart van Ferraris (1770-1778). Bijna volledig blinde straatgevel en sterk verbouwde gevel aan de erfzijde: aangepaste muuropeningen en een recente aanbouw. Verankerde baksteenbouw, witbeschilderd boven een gepekte plint. Zadeldak met Vlaamse pannen en een opvallend scherpe dakhelling.

Schuur. Ten oosten van het erf een schuur loodrecht op de straat ingeplant. Verankerde baksteenbouw volgens het kadaster gebouwd in 1958 maar vermoedelijk ouder.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Beernem, 1882/1, 1931/1, 1958/2, 1967/1, 1983/1.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Beverhoutshoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89033 (Geraadpleegd op 16-10-2019)