Café Kijkuit

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Beernem
Straat Kijkuit
Locatie Kijkuit 1, Beernem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Beernem (adrescontroles: 22-04-2008 - 22-04-2008).
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café Kijkuit

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiecafés

Beschrijving

Café zogenaamd "Kijkuit" wordt voor het eerst vermeld in 1779 als "den Kyckuyt". In 1807 worden twee herbergen vermeld "de Kyckuyt" en "de Oude Kyckuyt" die toen al een dertig, veertigtal jaar bestond. Beiden worden op dezelfde locatie gesitueerd. Het huidige volume is nog niet weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778), maar is wel opgetekend op het primitief kadasterplan van circa 1830 als vrijstaande tweewoonst. Volgens het kadaster uitgebreid circa 1859 en ééngemaakt in 1901. In 1912 volgt opnieuw een opmerkelijke vergroting van het volume. Breedhuis met dubbelhuisopstand van zeven traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. Verankerde baksteenbouw opengewerkt met aangepaste rechthoekige muuropeningen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Beernem, 1862/65, 1882/94, 1901/10, 1912/13.
  • DEBAUT R., De Beernemse herbergen in 1807, in Bos en Beverveld, jaarboek 2006, p. 167-176.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kijkuit

Kijkuit (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.