Villa Zurkelkasteeltje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Beernem
Straat Reigerlostraat
Locatie Reigerlostraat 5, Beernem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Beernem (adrescontroles: 22-04-2008 - 22-04-2008).
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Zurkelkasteeltje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig "Zurkelkasteeltje", thans in gebruik als toonzaal antieke meubelen. Volgens het kadaster gebouwd in 1847 als woonhuis met schuur. Tijdens dezelfde bouwcampagne liet bouwheer notaris Eggermont Norbertus ook het naastliggende "Goed van den Bogaerde" grondig te verbouwen. In 1973 werd de schuur vergroot.Volgens oude postkaarten gelegen langs en toegankelijk via een lange dreef. Er is niets overgebleven van de oorspronkelijke omgevingsaanleg.

Hoofdvolume met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, geflankeerd door twee lagere volumes van één travee en één bouwlaag onder een half schilddak bedekt met pannen. Witbeschilderde baksteenbouw met sierankers en een gepekte plint. De hoofdgevel is horizontaal belijnd door banden ter hoogte van de bovendorpels. Rechthoekige muuropeningen met blind boogveld met benadrukte geprofileerd lijstwerk. Het topvenster is rondboogvormig. Rijk uitgewerkte kroonlijst rustend op klossen. Bewaard schrijnwerk en luiken. Bekronende smeedijzeren windvaan. Lagere volumes links en rechts opengewerkt met rondboogvormige muuropeningen voorzien van bewaard schrijnwerk.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Beernem, 1862/87, 1973/36.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Reigerlostraat

Reigerlostraat (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.