erfgoedobject

Herberg 't Burgerwelzijn

bouwkundig element
ID: 89064   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89064

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige herberg " 't Burgerwelzijn". Oorspronkelijk stond hier de zogenaamde "costerie" of het kostershuis. Van 1866 tot 1965 in gebruik als herberg gekend onder de naam "'t Burgerwelzijn". Op het erf bevond zich in deze periode ook een boltra. Een legger van 1725 vermeldt op deze plaats een "costerie" of kostershuis waar naar verluidt in de 17de en 18de eeuw de kosterfamilie "Barrisseels" zou hebben gewoond.

Fasegewijs tot stand gekomen: op de Ferrariskaart (1770-1778) staat een gelijkaardig volume opgetekend. Op het primitief kadasterplan van 1830 weergegeven als tweewoonst bewoond door twee broers, kloefkappers. Volgens het kadaster wordt in 1863 de binnenindeling aangepast zodat het rechtse volume veel kleiner wordt. In 1898 wordt de woning opmerkelijk vergroot zodat het kleine rechtse volume quasi volledig in de nieuwe uitbreiding opgenomen wordt. Het huidige uitzicht is het resultaat van restauratiewerken in de loop van 2006 naar ontwerp van architect D. Bonamie.

Woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak waarin klimmend dakkapel boven voordeur. Verankerde rode baksteenbouw boven gecementeerde plint. Metselwerk oudste gedeelte afgewerkt met dagstreep. Licht getoogde en beluikte vensteropeningen met kleine roedeverdeling.

Interieur. Bewaarde moerbalken met fijn uitgewerkte balksleutel namelijk hartmotief in combinatie met leliemotief, behouden keldervolume met tongewelf en oorspronkelijke geciseleerde schorren, opkamer met opkamertrap en getelmerkte spanten op volgorde.

Heden met nieuw aangebouwd volume.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Beernem, 1863/7, 1893/6, 1903/34, 1908/5.
  • Mondelinge bron Dries Bonamie.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herberg 't Burgerwelzijn [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89064 (Geraadpleegd op 06-06-2020)