erfgoedobject

Beernemse tricot-fabriek

bouwkundig element
ID: 89097   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89097

Beschrijving

Voormalige Beernemse tricot-fabriek. Thans leegstaand bedrijvencomplex bestaande uit een imposante schuur aan de straatzijde, een oprit voorzien van twee bakstenen pijlers waartussen een smeedijzeren hekwerk en de eigenlijke fabriek.

Historiek

1904 : Op de site wordt in opdracht van de eigenaar, de familie de Vrière, het oorspronkelijke bos gerooid en wordt een vlasfabriek bestaande uit twee rechthoekige volumes opgetrokken. In een van gebouwen is een portierswoning voorzien. In samenwerking met C. Vansteenkiste uit Wevelgem wordt hier voor het eerst een warmwater-roterij gebouwd, dit procédé werd nadien internationaal gelauwerd en overgenomen. Voordien werd vlas enkel geroot in bestaande waterstromen.

1907 : Bouwen van de schuur als opslagruimte voor vlas en uitbreiding van het achterste roterijgebouw.

1908 : De nieuwe eigenaar van het complex is de "Naamloze Maatschappij Rouissages Belges et Cie" opgericht in 1906 door C. Vansteenkiste en L. Legrand. Door het kadaster nu ook omschreven als "stoomvlasfabriek en maalderij".

1909 : Door een boycot van de traditionele vlasverwerkingsbedrijven moet het bedrijf de boeken sluiten.

1909-1922 : Leegstand van de gebouwen tot aankoop door de "Maatschappij Beernemsche Tricotfabriek".

1927-29 : Afbraak van het vooraan gelegen roterijgebouw en verdere uitbouw van het achterste fabrieksgebouw tot stoomweverij. De fabriek was toen de grootse werkgever van de gemeente. Inwijding van het Heilig-Hartbeeld op 19 juni 1927. Sindsdien werden door het personeel jaarlijks Heilig-Hartfeesten gehouden in juni.

1948 : De twee inspringende oostelijke doorritten van de schuur worden dicht gemaakt. 1941-1965 : Het oostelijke deel van de schuur wordt gebruikt als noodkerk voor de nieuw gestichte parochie Heilige Maria Moeder Gods. Deze werd opgericht voor de bewoners van de nieuwe bewoningskernen ten noordoosten van het kanaal Gent - Brugge.

1946-circa 1965 : Door steeds verdere uitbreiding en verbouwing komen de fabrieksgebouwen tot hun huidig volume.

2006 : Op het domein wordt een schoolgebouw gebouwd naar ontwerp van het architectenbureau Buro II (Roeselare). Hierbij wordt de thans leegstaande schuur geïntegreerd en gerestaureerd.

Beschrijving

Schuur. Imposante dwarsschuur onder pannen zadeldak met aandaken. Rood bakstenen gevels op een gepekte plint. Sierankers. De gevels zijn geritmeerd door blinde spaarvelden bovenaan afgewerkt met overhoekse muizentandfries. Drie schuurdoorritten, aan de westzijde inspringend. De eindgevels zijn voorzien van gedichte rondboogvormige muuropeningen met centraal op de begane grond een rondboogpoort. Interieur. Behouden dakconstructie. Tegen de eindgevel aanwezigheid van houten bord met opschrift "H. MARIA MOEDER GODS B.V.O".

Fabrieksgebouwen. Kantoor- en fabrieksgebouwen in U-vormige opstelling met centraal op de binnenkoer een imposante fabrieksschoorsteen. Rode baksteenbouw in combinatie met betonnen lateien, belijnende banden, vlaggenstokhouders, dekstenen en luifels. Getrapte geveltoppen met in gevelvlakken geometrische bas-reliëf. Centraal in de linkergevel Heilig Hart-beeld. Rechthoekige muuropeningen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Beernem, 1905/9, 1907/8, 1908/8, 1929/21, 1946/10, 1948/13, 1951/25, 1962/17.
  • Brochure Open Monumentendag Vlaanderen. Gemeente Beernem, Beernem, 1998, p. 8-11.
  • RYSERHOVE A., Geschiedenis van Beernem. Een heemkundige studie, Handzame, 1979, p. 273-274.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Beernemse tricot-fabriek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89097 (Geraadpleegd op 19-10-2019)