Hoekhuis bij de Beekstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Bruggestraat
Locatie Bruggestraat 15, Beernem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Beernem (adrescontroles: 22-04-2008 - 22-04-2008).
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis bij de Beekstraat

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpswoningen
Dateringinterbellum

Beschrijving

Hoekpand bij de Beekstraat van vijf/ zes traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. Gele baksteenbouw vormt visueel één geheel met Bruggestraat nummer 13. Volgens het kadaster gebouwd in 1928. Gebruik van rode baksteen voor de horizontale gevelbelijning, de geblokte ontlastingsbogen, de borstwering en de fries onder de goot. Afgeschuinde hoek- en inkomtravee overgaand in een getrapt dakvenster met rechthoekige muuropening in een rondboognis. Tegen de goot bakstenen rondboogfries.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Oedelem, 1928/92.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bruggestraat

Bruggestraat (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.