Notariswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Bruggestraat
Locatie Bruggestraat 22, Beernem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Beernem (adrescontroles: 22-04-2008 - 22-04-2008).
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis Woning Vogelaers

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "woning Vogelaers". Voormalige notaris- en burgemeesterwoning. Ingeplant in een ruime tuin aan de straat voorzien van een laag bakstenen muurtje, oorspronkelijk voorzien van een smeedijzeren afsluiting. Volgens het kadaster fasegewijs tot stand gekomen. Centraal hoofdvolume gebouwd in 1876 door notaris Delanghe - Govaert uit Jabbeke. In 1889 volgt een uitbreiding aan de oostzijde. In 1928 volgt een tweede vergroting en een opsplitsing in twee huizen. De woning is opnieuw één gemaakt en grondig gerestaureerd.

Vrijstaande woning met dubbelhuisopstand van zes traveeën en twee bouwlagen onder een pannen schilddak. Sterk symmetrisch opgebouwde lijstgevel met horizontale gevelbelijning door middel van imitatievoegen op de begane grond, doorgetrokken arduinen lekdrempels en klassiek hoofdgestel met kroonlijst op klossen en tandlijst. Fries met beraapte panelen. Centraal een driehoekige frontonbekroning met beraapt gevelveld voorzien van een smeedijzeren windvaan. Segmentboogvormige muuropeningen met behouden schrijnwerk. Centraal een inkomportaal onder een sierlijke houten constructie geplaatst op een lage arduinen plint van pseudo-bossage. Deur gevat in een arduinen geprofileerde omlijsting met een neoclassicistische vormgeving zie de langgerekte gegroefde modillons.

Grote tuin palend aan de achterliggende J. Creytensstraat. Tegenaan de achterliggende straat aanwezigheid van een verlaging, het resultaat van een oude kleiwinning.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Oedelem, 1877/1, 1879/3, 1889/2, 1928/13, 1996/34.
  • BONAMIE D., Sporen in het Oedelemse dorpslandschap, in Brochure Open Monumentendag Vlaanderen 2003. Gemeente Beernem, Beernem, 2003, p. 31.
  • Huis Bruggestraat 22, in Brochure Open Monumentendag Vlaanderen 1996. Beernem, Beernem, 1996, p. 11.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bruggestraat

Bruggestraat (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.