Klooster met pensionaat

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Bruggestraat
Locatie Bruggestraat 23, Beernem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Beernem (adrescontroles: 22-04-2008 - 22-04-2008).
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster met pensionaat

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Oorspronkelijk klooster van de zusters apostolinnen met bijhorend pensionaat voor meisjes. Later in gebruik als landbouwschool, voorheen in gebruik als huishoudschool. Herenhuis volgens het kadaster gebouwd in 1840. Staat weergegeven met een erkeruitbouw tegen de linkerzijgevel. In 1847 uitgebreid met een nieuwe vleugel waardoor ze een L-vormige plattegrond krijgt. Tegen de linkerzijgevel uitbreiding van circa 2000.

Breedhuis met dubbelhuisopstand van zeven traveeën en twee bouwlagen onder een pannen schilddak. Beschilderde lijstgevel geritmeerd door rechthoekige traveenissen met rechthoekige vensteropeningen. Op de borstwering geometrisch motief met sierpleister.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Oedelem, 1840/5, 1847/1.
  • ZUTTERMAN H., Heemkundige wandelingen te Oedelem (deel II), in Bos en Beverveld, jaarboek 1973, p. 32.
  • De kloosterschool, in Brochure Open Monumentendag Vlaanderen 1996. Beernem, Beernem, 1996, p. 12.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bruggestraat

Bruggestraat (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.