Schoolcomplex

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Bruggestraat, J. Creytensstraat
Locatie Bruggestraat 30A, J. Creytensstraat 25, Beernem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Beernem (adrescontroles: 22-04-2008 - 22-04-2008).
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schoolcomplex

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Schoolcomplex ingeplant op een hoekperceel bij de Jacob Reyvaertstraat. De gebouwen zijn fasegewijs tot stand gekomen en vormen een uitbreiding van de vroegere kloosterschool opgericht aan de overzijde van de straat circa 1840. Deze laatste is begonnen als armenschool; bewaarschool en kantwerkschool met pensionaat, evolueerde tot meisjesschool tot ze door constante groei het huidige schoolgebouw oprichtten.

1907: Bouwen van een L-vormige vleugel langs de Bruggestraat in plaats van twee huizen en een landgebouw.

1915: De hoofdvleugel wordt uitgebreid met een dwarsvleugel waardoor de gebouwen een grosso modo U-vormige plattegrond krijgen.

1954: Aan de Bruggestraat wordt een nieuwe vleugel gebouwd waar de school in wordt ondergebracht.

1987: De klassenvleugel, gelegen aan de straatzijde, wordt verder uitgebreid.

1997: Tegen het klooster wordt een kapel gebouwd.

2006: Uitbreiding van het schoolgebouw naar ontwerp van architect Filip Delacourt.

Oudste gebouwen van 1908 aan de Bruggestraat te situeren. Hoofdvolume van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak voorzien van een getrapte dakkapel. Geflankeerd door twee volumes van drie traveeën onder plat dak. Rode baksteenbouw in combinatie met arduin voor de plint met pseudo-bossage, voorzien van betraliede kelderopeningen, de buitentrap en de aanzetstenen van de gekoppelde spitsboognissen. Centraal een lijstgevel geflankeerd door twee trapgevels verticaal belijnd door Brugse traveenissen met driepasmaaswerk in de boogvelden en gekoppelde spitsboognissen. Rechthoekige muuropeningen. Deur gevat is een samengestelde nis met beeld van Maria met Kind. Voortuin aan de straat afgesloten met een smeedijzeren hekwerk boven een laagbakstenen muurtje en gevat tussen bakstenen pijlers.

Dwarsvleugel van 1915 loodrecht op de straat ingeplant. Verankerde oranje rode baksteenbouw, aan de straat afgewerkt met een tuitgevel, geritmeerd door een variant op de Brugse traveenissen. Gevel kant speelplaats afgewerkt met een lijstgevel, sterk verticaal geritmeerd door segmentboogvormige traveenissen en middenrisaliet afgewerkt met een traptop. De gevel is horizontaal afgelijnd met een kroonlijst op klossen.

  • GEMEENTEARCHIEF BEERNEM, Werken aan schoolgebouwen, nummer 861.2.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Oedelem, 1907/4, 1915/1, 1954/19, 1987/67, 1997/12.
  • De kloosterschool, in Brochure Open Monumentendag Vlaanderen 1996. Beernem, Beernem, 1996, p. 11.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bruggestraat

Bruggestraat (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.