Plaetsmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Molen van Praet
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Bruggestraat
Locatie Bruggestraat 77A, Beernem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Beernem (adrescontroles: 22-04-2008 - 22-04-2008).
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Plaetsmolen of Molen van Praet

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Horend bij Bruggestraat nummer 75. Zogenaamd "plaetsmolen" of "molen van Praet". Reeds in 1561-1571 (kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus) bevond zich op deze site een molen. Ook op een kaart van 1760 is een "Molen van Oedelem" weergegeven. De Ferrariskaart van 1770-1778 vermeldt "den platse molen".

De huidige molen is het restant van een stenen bergmolen opgericht in 1868 ter vervanging van een houten staakmolen die van voor 1830 dateert. De molen diende enkel om graan te malen en bleef in werking tot na de eerste wereldoorlog. Dan werden de roeden weggehaald. Na de tweede wereldoorlog werd de kap verwijderd en later de romp verlaagd. De romp is opgetrokken in roodbruine Oedelemse baksteen. Opengewerkt met rondboogingangen en -vensters. Oorspronkelijk was een molenberg aanwezig voorzien van een in- en uitrit.

  • OCMW ARCHIEF BRUGGE, Fonds Kaarten en Plannen, Losse stukken.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bruggestraat

Bruggestraat (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.