Kapel De vlucht naar Egypte

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Egyptestraat
Locatie Egyptestraat zonder nummer, Beernem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Beernem (adrescontroles: 22-04-2008 - 22-04-2008).
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel De vlucht naar Egypte

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel zogenaamd "De vlucht naar Egypte". Devotiekapel ter ere van Maria gebouwd in 1989. Toegankelijke kapel in baksteenmetselwerk onder zadeldak bedekt met rode dakpannen. Voorgevel met segmentboogvormige deuropening bekroond door ingewerkte tegel met bouwdatum en tafereel voorstellend de Vlucht naar Egypte. In de zijgevels telkens een rechthoekige vensteropening met gebrandschilderd glas in lood invulling voorstellend de vlucht naar Egypte en het brandend hart van Christus.

Interieur. Rode vloertegels en bepleisterde wanden met lichtblauwe afwerking. Achteraan opstelling van altaar waarop beeld van Maria met kind Jezus. De kapel is gemeubileerd met enkele oudere kerkstoelen.

  • DAVELOOSE B., Kapelletjes te Groot-Beernem. Klein historisch erfgoed als uitdrukking van religieuze volkscultuur, Gent, 2001, p. 109-110 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling).

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Egyptestraat

Egyptestraat (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.