Huis Govaert

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat J. Creytensstraat
Locatie J. Creytensstraat 2, Beernem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Beernem (adrescontroles: 22-04-2008 - 22-04-2008).
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Govaert

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis zogenaamd "Govaert". Statige woning ingeplant op een groot hoekperceel bij de Sijselestraat. Aan de J. Creytensstraat is de tuin afgesloten met een sierlijk gietijzeren hekwerk. De tuin is eveneens toegankelijk van aan de Govaertstraat. In de voortuin aanwezigheid van een treurwilg. Benaming verwijzend naar de familie Govaert die zeker sedert 1830 eigenaar was.

De gebouwen zijn fasegewijs tot stand gekomen. Reeds op de kaart van Ferraris (1770-1778) staat een gelijkaardig volume weergegeven op de hoek met de Sijselestraat. Op het primitief kadasterplan van circa 1830 staat een woonhuis afgebeeld met bijhorende voorliggende en achterliggende boomgaarden. Volgens het kadaster wordt het woonhuis in 1872 en 1876 vergroot in oostelijke richting. In 1876 wordt een bijgebouw ten zuiden ervan gebouwd. Uitbreiding in noordelijke richting volgens het kadaster in 1911. Het hoofdvolume wordt in 1938 vermoedelijk met één travee vergroot in oostelijke richting. In 1990 wordt het bijgebouw in de Sijselestraat uitgebreid in westelijke richting. Een nieuwe uitbreiding volgt in 1996.

Imposant herenhuis bestaande uit een hoofdvolume van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, geflankeerd door een lager volume van één travee en een volume van twee traveeën telkens onder pannen zadeldak. Centraal sterk symmetrisch als risaliet uitgewerkt volume met dubbelhuisopstand. Vertikaal belijnd door het imitatievoegwerk op de begane grond, de doorgetrokken onderdorpels, de kroonlijst en het bekronend driehoekig fronton voorzien van oculus opgesmukt met guirlandes en strikmotieven. Bekronende sfeer. Opengewerkt met rechthoekige muuropeningen. Centraal een rechthoekige deur in een arduinen omlijsting in Lodewijk XVI-stijl, toegankelijk via een arduinen buitentrap. Rechthoekige vensteropeningen op de verdieping in een geprofileerde omlijsting met oren. Gaaf bewaard schrijnwerk, op de begane grond voorzien van luiken, op de verdieping sporen van luiken zie duimen. Achtergevel naar verluidt een onbepleisterde baksteengevel geritmeerd door zandstenen speklagen, en torenachtige uitbouw bekroond met klokje.

Bijhorende tuin waar de sporen van de vroegere kleiwinning werden geïntegreerd in het concept van de tuin- of parkarchitectuur.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Oedelem, 1872/8, 1876/3, 1911/8, 1938/7, 1960/22, 1990/19, 1996/37.
  • J. Creytensstraat en huis Govaert, in Brochure Open Monumentendag Vlaanderen 1996. Gemeente Beernem, Beernem, 1996, p. 13.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van J. Creytensstraat

J. Creytensstraat (Beernem)

is gerelateerd aan Toegangshek

Govaertstraat zonder nummer, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.