erfgoedobject

Paalsteen in kalkzandsteen

bouwkundig element
ID: 89259   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89259

Juridische gevolgen

Beschrijving

Paalsteen in kalkzandsteen op de hoek van de Loweidestraat (Oedelem) en de Lorreinendreef (Assebroek). Opgericht in 1748 wanneer de oude, in onbruik geraakte weg naar Sijsele (zie Boomkwekersstraat en Paalbos) terug berijdbaar wordt gemaakt. Deze weg was tevens de grens tussen de Warande van het grafelijk domein van Male en het leengoed Ter Lo. Op de kruising van beide wegen ligt de grens met de parochies Sint-Kruis, Sint-Katarina (nu een deel van Assebroek), Assebroek en Oedelem. De paalsteen zakt in de loop der tijden dieper in de grond. In 1955 wordt de paalsteen voor het eerst uitgegraven en teruggeplaatst. Nadat de steen opnieuw verzakt wordt hij in 1990 nogmaals uitgegraven. Na een restauratiebeurt wordt de paal, in 1994, op de precieze grens teruggeplaatst op een gekasseid cirkelvormig veldje. Witte kasseien geven de aanzet van de grenslijnen.

De totale hoogte is circa 125 cm, ondergronds zit een cilindervormig gedeelte, het vierkante bovengrondse deel meet 87 cm. In elke zijde is een wapenschild gekapt. Aan de noordzijde (richting Sint-Kruis) en westzijde (richting Assebroek) staat het wapen van Sijsele met het jaartal 1696 en onderaan respectievelijk het opschrift "SISSEELE" en "SISSEELE / ASSEBROECK". Aan de oost- en zuidzijde het wapen van Oedelem met respectievelijk het jaartal 1683 en 1748 en het opschrift "OEDELEM".

  • KIMPE W., Een paalsteen opnieuw ontdekt, in Arsbroek, kring Hervé Stalpaert, jaargang 7, 1990, p. 21-25.

Bron     : Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie
Datum  : 2007


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Paalsteen in kalkzandsteen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89259 (Geraadpleegd op 18-09-2020)