Huis Raes

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Markt
Locatie Markt 17, Beernem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Beernem (adrescontroles: 22-04-2008 - 22-04-2008).
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Raes

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis zogenaamd "Raes". Breedhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag. Huidig volume volgens het kadaster gebouwd in 1854. Latere uitbreidingen in noordelijke richting in 1873. Opgesplitst in twee afzonderlijke wooneenheden in 1889 en terug ééngemaakt in 1911. Zadeldak, bedekt met kunstleien, gevat tussen puntgevels. Linker puntgevel voorzien van een oculus. Eenvoudige bakstenen roodbeschilderde lijstgevel opengewerkt met rechthoekige muuropeningen. Tegen de goot voorzien van een bakstenen lijstje. Boven de deur wapenschild.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Oedelem, 1854/2, 1864/13, 1873/6, 1889/4, 1911/6.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Markt

Markt (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.