Hoeve Kerckhove

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Rogierveldhoeve of Hof De Meester
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Rogierveldstraat
Locatie Rogierveldstraat 11, Beernem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Beernem (adrescontroles: 22-04-2008 - 22-04-2008).
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve uit losse bestanddelen Kerckhove

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Historische hoeve zogenaamd "Kerckhove" zie smeedijzeren hekwerk of zogenaamd "Rogierveldhoeve" of "Hof De Meester".

Hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een heraangelegd erf. De hoevegebouwen gaan zeker terug tot de 18de eeuw. In 1748 wordt de hoeve reeds vermeld. Het boerenhuis en de stal staan reeds afgebeeld op de kaart van Ferraris (1770-1778). Tussen 1809 (pre-kadastraal plan) en 1830 (primitief kadasterplan) worden twee nutsgebouwen gebouwd. Volgens het kadaster wordt in 1870 het boerenhuis uitgebreid in noordelijke richting. In 1877 wordt de schuur uitgebreid naar de straatzijde toe in zuidelijke richting. Het nutsgebouw wordt uitgebreid in 1954. In 1960 en 1968 vinden nog enkele uitbreidingen plaats.

Boerenhuis. Ten noorden van het erf gelegen. Oorspronkelijk een twee- en driewoonst, waarvan het laagste deel, rechts, in de eerste helft van de 20ste eeuw een herbergfunctie heeft gekend zie oude prentkaarten. Boerenhuis van drie traveeën + twee opkamertraveeën + drie traveeën telkens onder een afzonderlijk zadeldak bedekt met pannen. Oude kern zeker teruggaand tot de 18de eeuw zie Ferrariskaart (1770-1778). De twee opkamertraveeën zijn gevat tussen twee puntgevels met aandaken. Verankerde baksteenbouw, beschilderd boven een gepekte plint. De eindgevel is voorzien van zware steunberen. De gevels zijn opengewerkt met rechthoekige muuropeningen met nieuw schrijnwerk als invulling.

Schuur. Ten westen van het erf gelegen. Deels ingestort volume. Het volume staat gedeeltelijk weergegeven op de kaart van Ferraris van 1770-1778. Verankerde baksteenbouw, witbeschilderd boven een zwarte plint. Op een foto van 1945 afgebeeld als een monumentale witgekalkte schuur onder pannen wolfsdak met aan de straatzijde een kleine geïntegreerde woonéénheid. Naar verluidt bevond zich hier begin 20ste eeuw een herberg "de strooien haan" wat ook een oude wijkbenaming is. Straatgevel van drie traveeën ingevuld door een rechthoekige deuropening en twee beluikte vensteropeningen, en twee rechthoekige vensters in de tweede bouwlaag. Quasi blinde erfgevel met rechthoekige vensteropeningen voorzien van dievenstaven naar de straat toe.

Nutsgebouw. Ten oosten van het erf gelegen. Vrijstaand nutsgebouw. Oude kern opklimmend tot het begin van de 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw, witbeschilderd boven een gepekte plint. Latere uitbreiding onder slepend dak.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Oedelem, 1870/15, 1877/17, 1954/108, 1960/134, 1968/52.
  • KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM, Fototheek, opname 1945.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Collectie Kaarten en Plannen, nummer 1608.
  • RAES J., Enkele oude hofsteden te Oedelem in 1740, in Bos en Beverveld, jaarboek 1969, p. 57.
  • ZUTTERMAN H., Heemkundige wandelingen te Oedelem, in Bos en Beverveld, jaarboek 1972, p. 127-151.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rogierveldstraat

Rogierveldstraat (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.