Kasteel De Wapenaer

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Goed de Wapenaere
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Ruweschuurstraat
Locatie Ruweschuurstraat 5, Beernem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Beernem (adrescontroles: 22-04-2008 - 22-04-2008).
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel De Wapenaer

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kasteel zogenaamd "De Wapenaer" of het "goed de Wapenaere" of "Wapenaerts-goed" of "Wapenmakersgoed". Opgenomen in de Landschapsatlas als ankerplaats.
Het huidige kasteel werd volgens het kadaster in 1888 opgetrokken in opdracht van burgemeester Jean van Ruymbeke. Toen werd ook het park aangelegd. In 1909 werd het kasteel grondig verbouwd en uitgebreid tot het huidige volume. In 1974 volgt er nog volgens het kadaster een "aanzienlijke wijziging". Er werd geen toestemming gegeven om het kasteel te bezoeken. Een beschrijving van het exterieur gebeurde op basis van oude prentkaarten en van aan de straat.

Kasteel in neobarokke stijl met een onregelmatige plattegrond. Volgens het kadaster in twee fasen tot stand gekomen. Oranje rode baksteenbouw in combinatie met natuursteen voor onder meer de belijnende banden ter hoogte van de onder-, de tussen- en de bovendorpels. De gevels zijn opengewerkt met rechthoekige muuropeningen voorzien van natuurstenen kruis-, bol- en kloosterkozijnen. Hoofdgevel met centraal een als risaliet uitgewerkte inkomtravee van drie traveeën breed afgewerkt met een trapgevel onder meer voorzien van bordestrap met balusterleuning.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Oedelem, 1889/7, 1890/4, 1910/8,1974/39.
  • ZUTTERMAN H., Heemkundige wandeling te Oedelem, in Bos en Beverveld, jaarboek 1976, p. 27.
  • ZUTTERMAN H., Het Beernem, Oedelem en Sint-Joris van toen, sine loco, 1982, p. 89.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ruweschuurstraat

Ruweschuurstraat (Beernem)

is gerelateerd aan Boerenwoningen horend bij kasteel De Wapenaer

Ruweschuurstraat 7-9, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.