erfgoedobject

Brouwerij, herberg en smederij De Nachtegael

bouwkundig element
ID
89317
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89317
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige brouwerij, herberg en "SMEDERIJ DE NACHTEGAEL" zie gevelopschrift. Bestaande uit verschillende volumes gelegen rond een deels gekasseid erf. In 1559 werd het omschreven als een "hofstedekin" dat Pieter Coens "in pachte" had van Aernoudt De Ryckere. In 1630 wordt melding gemaakt van de Brouwerij "De achtergaele" bewoond door Frans Van Heede. In 1813 wordt ze vermeld als herberg en brouwerij. Na 1813 wordt ze bewoond door Bernard Dhoore, landbouwer, herbergier en meester-hoefsmid. Lager volume aan de straatzijde volgens oude prentkaarten in gebruik als smidse. Thans in gebruik als woonhuis.

De gebouwen zijn fasegewijs tot stand gekomen. Op een kaart van 1760 als bijna enige bebouwing in de Sijselestraat weergegeven. Vrij imposant volume met een L-vormige plattegrond met bijhorende moestuin. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) vinden we een gewijzigde gebouwenconfiguratie. Deze situatie is ook terug te vinden op het primitief kadasterplan van circa 1830. Op het primitief kadasterplan staan vier losse bestanddelen weergegeven. Volgens het kadaster worden in 1852 verschillende uitbreidingen en verbouwingen aan de verschillende losse bestanddelen uitgevoerd. In 1861 worden de verschillende losse bestanddelen uitgebreid met als resultaat een L-vormige plattegrond. Het woonhuis wordt in 1878 uitgebreid in noordelijke richting. De bijgebouwen worden samengevoegd tot één volume.

Hoofdvolume van vier traveeën + twee opkamertraveeën onder doorlopend pannen zadeldak. Vermoedelijk met oude kern teruggaand tot de 18de eeuw zie afbeelding op kaart van 1760. Verankerde baksteenbouw voorzien van een bepleistering met imitatievoegwerk. Opengewerkt met rechthoekige muuropeningen met geblokte ontlastingsbogen voorzien van diamantkoppen. Lagere traveeën voorzien van 19de-eeuws schrijnwerk met mok en luiken. Behouden kroonlijst op klossen.

Aan de straatzijde lager volume, vermoedelijk met een oude 18de-eeuwse kern en latere 19de-eeuwse aanpassingen. Verankerde rode baksteenbouw voorzien van rechthoekige muuropeningen. Recent toegevoegde garagepoorten.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Oedelem, 1852/16, 1861/1, 1878/47, 1886/6, 1900/10.
  • OCMW ARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen, Losse stukken, Kaft kaarten Oostkamp.
  • MATTHIJS E., "Mensen van te lande". Leven, arbeid en ontspanning in het Beernem, Oedelem en Sint-Joris van toen, 2000, p. 75.
  • ZUTTERMAN H., Heemkundige wandelingen te Oedelem (II), in Bos en Beverveld, jaarboek 1974-1975, p. 15-46.

Bron: GILTÉ S. met medewerking van BAERT S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Brouwerij, herberg en smederij De Nachtegael [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/89317 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.