Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Ten Torre
Locatie Ten Torre 6, Beernem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Beernem (adrescontroles: 22-04-2008 - 22-04-2008).
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve bestaande uit losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Hoeve bestaande uit losse bestanddelen met name een boerenhuis, een stal, een schuur en een bakhuisje. Ingeplant op een omhaagd perceel met meidoornhaag en beuk. Bijhorende omhaagde boomgaard.

Het boerenhuis en de stal staan reeds weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778) maar zijn wellicht ouder te dateren. Op een kaart van 1809 weergave van een vrijstaand woonhuis en een landgebouw in het verlengde hiervan. Op het primitief kadasterplan van 1830 zijn de schuur en het bakhuis voor het eerst opgetekend. Ook het boerenhuis was in deze periode uitgebreid en had een onregelmatige plattegrond. Vermoedelijk dateert deze wijziging van 1823 zie jaarsteen "1823" / "DEVDE BBDE". Volgens het kadaster krijgt het boerenhuis in 1860 een rechthoekige plattegrond. In 1888 wordt het boerenhuis een weinig uitgebreid.

Boerenhuis, ten noorden van het erf gelegen, met geïntegreerde stalvleugel onder doorlopend scherp pannen zadeldak. Verankerde baksteenbouw, witbeschilderd boven een gepekte plint. Boerenhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. Stalvleugel van drie traveeën. De gevels zijn opengewerkt met rechthoekige muuropeningen voorzien van behouden schrijnwerk met name schuiframen met kleine roedeverdeling en luiken.

Vrijstaande stal, ten zuiden van het erf gelegen. Een gelijkaardig volume staat reeds weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778). Het huidige volume is gedateerd "1904" / "I. DE SMET". Verankerde oranjerode baksteenbouw onder pannen zadeldak.

Vrijstaande schuur tussen 1809 en 1830 tot stand gekomen. Recentere uitbreidingen tegen de west-, de oost- en de zuidzijde. Verankerde baksteenbouw opengewerkt met rechthoekige grote schuurpoort en lichtspleten. De behouden poort is voorzien van een ingewerkt deurtje. De schuur is voorzien van een behouden dakconstructie en een deels behouden dorsvloer.

Vrijstaand tweeledig opgebouwd bakhuisje, ten zuiden van het erf gelegen. Vermoedelijk tussen 1809 en 1830 tot stand gekomen. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Oedelem, 1864/5, 1888/2.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Collectie Kaarten en Plannen, nummer 1608.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ten Torre

Ten Torre (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.